ARiMR: ws. przemieszczeń zwierząt

W załączeniu publikujemy odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

1. Wniosek o zmianę przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń zwierząt

W przypadku zmiany posiadacza zwierzęcia obowiązek dokonania zgłoszenia spoczywa zarówno na dotychczasowym posiadaczu (w zakresie przemieszczenia z hodowli) jak i na nowym posiadaczu (w zakresie przemieszczenia do hodowli) Obowiązek ten jest niezależny od formy zgłoszenia jaką zastosują rolnicy (zgłoszenie jednopodpisowe albo dwupodpisowe). Należy przy tym podkreślić ze obowiązujące przepisy pozostawiają rolnikom swobodę wyboru rodzaju dokumentu. Jeżeli rolnicy korzystają z druku dwupodpisowego (podpisanie przez dwie osoby - doręczenie Agencji przez jedną z nich) osoba mająca dostarczyć dokument do Agencji działa w charakterze pełnomocnika drugiego z rolników (nawet mimo braku sformalizowania stosunku pełnomocnictwa). Jak w każdym przypadku stosunku pełnomocnictwa działania pełnomocnika rzutują na sytuację prawną mocodawcy. W takim zakresie w jakim pełnomocnik występuje w imieniu mocodawcy uchybienie przez pełnomocnika określonemu obowiązkowi oznacza uchybienie obowiązkowi przez mocodawcę. Okoliczność, ze strony transakcji dotyczącej pewnego zwierzęcia uzgodniły między sobą, że zgłoszenie (dwupodpisowe) dostarczy do Agencji jedna z nich., nie zwalnia drugiej strony z odpowiedzialności za dotrzymanie siedmiodniowego terminu. W świetle powyższego nie ma potrzeby zmiany obecnych przepisów. Przepisy te nie odnoszą się do przewoźników, ponieważ podmiot zajmujący się przewozem zwierząt zwolniony jest z obowiązku dokonywania zgłoszeń, co wynika z uregulowań UE tj.: art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 PE i Rady oraz art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 21/2004.


2. Umożliwienie dostępu rolnikom do systemu Agencji przez Internet.

W grudniu 2014 roku, Agencja rozpoczęła prace nad dostosowywaniem systemu informatycznego IRZ do nowych potrzeb. Modernizacja systemu informatycznego obejmuje dostosowanie do zmian w przepisach unijnych i krajowych w zakresie IRZ, nowej perspektywy finansowej WPR 2015-2020, wymogów Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakres zmian systemu obejmuje także potrzeby posiadaczy zwierząt zgłaszane m.in. przez Krajową Radę Izb Rolniczych, odnośnie wymiany informacji i dostępu do danych IRZ. Przewiduje się, że prace potrwają ok. 2 lat. Jednym z wymagań budowanego systemu jest m.in. zapewnienie pełnej elektronicznej komunikacji z posiadaczami zwierząt, umożliwienie posiadaczom wglądu do aktualnego stanu zwierząt zarejestrowanych w ich siedzibach stada i umożliwienie monitorowania prawidłowości danych w rejestrze zwierząt, a także przesyłania informacji dotyczących zgłoszeń, powiadomień oraz wezwań w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających.

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zwierząt; systemu; zakresie; agencji; umożliwienie; pełnomocnika; dostępu; rozporządzenia; rolnicy; strony; zwierząt; ; hodowli); rolnikom; także; stosunku;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »