27 grudnia 2016 – 25 stycznia 2017 ARiMR przyjmuje wnioski w ramach operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach  27 grudnia 2016 – 25 stycznia 2017 będzie prowadzić nabór wniosków na operacje "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna i wyniosły one:

  1. co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921, z późn. zm.), lub rybach,

    oraz
     
  2. wystąpiły straty w środku trwałym, który odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.

 

Aby ubiegać się o wsparcie należy udokumentować straty w punkcie a i b.

 

Wysokość wsparcia
Wsparcie finansowe wynosi 80% kosztów kwalifikowanych netto do kwoty 300 000 zł. Jednak nie więcej niż wartość strat oszacowana w gospodarstwie.


W przypadku gdy rolnik nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia upraw kwota pomocy jest pomniejszana o 50%.

Jeżeli rolnik otrzymał odszkodowanie, wysokość wsparcia będzie obniżana o kwoty przyznanych odszkodowań.


Przeznaczenie środków wsparcia

Środki finansowe w ramach operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" mogą być przeznaczone na:

  1. Odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu i wartość szkody została oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę.
  2. Obejmuje inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą
  3. Inwestycje nie objęte innym wsparciem ze środków publicznych
  4. Koszty kwalifikowane wynoszą przynajmniej 20 000 zł.

Inwestycje w środki trwałe powinny obejmować przedmiot, który uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Odtworzenie plantacji powinno odbyć się na gruncie, na którym wystąpiła szkoda (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)


Punkty
Rolnik składający wniosek może otrzymać punkty w trzech kryteriach:

Wysokość szkód w gospodarstwie, powstałych w wyniku wystąpienia
co najmniej jednego ze zdarzeń losowych.
Wysokość szkód Liczba punktów
powyżej 25 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł 1 pkt.
powyżej 50 000 zł i nie więcej niż 75 000 zł 2 pkt.
powyżej 75 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł 3 pkt.
powyżej 100 000 zł i nie więcej niż 125 000 zł 4 pkt.
powyżej 125 000 zł 5 pkt.

 

Wysokość szkód w produkcji rolnej
Wysokość szkód Liczba punktów
powyżej 30% i nie więcej niż 45% 1 pkt.
powyżej 45% i nie więcej niż 60% 2 pkt.
powyżej 60% i nie więcej niż 75% 3 pkt.
powyżej 75% i nie więcej niż 90% 4 pkt.
powyżej 90% 5 pkt.

 

Powierzchnia upraw podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu obejmująca (plantacje  chmielu  lub  sady, lub plantacje krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat)
Udział ubezpieczonych plantacji Liczba punktów
powyżej 50% i nie więcej niż 65% całkowitej powierzchni tych upraw 1 pkt.
powyżej 65% i nie więcej niż 80% całkowitej powierzchni tych upraw 2 pkt.
powyżej 80% całkowitej powierzchni tych upraw 3 pkt.

 

Wsparcie przysługuje rolnikom którzy otrzymają przynajmniej 2 pkt.

Czas i miejsce składania dokumentów 27 grudnia 2016 – 25 stycznia 2017


Dokumenty należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


UWAGA!
Osoby, które poniosły straty w 2015 roku muszą złożyć wniosek do 31 grudnia 2016r.
Osoby, które wykażą straty z roku 2015 oraz 2016 muszą złożyć wniosek do 31 grudnia 2016r.
Osoby, które wykażą straty z roku 2016 powinni złożyć wniosek do 25 stycznia 2017r.

 

Więcej informacji o naborze znajdą państwo na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty Aplikacyjne

Broszura informacyjna

Pytana i odpowiedzi

Rozporządzenie

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: powyżej; pkt.; więcej; produkcji; straty; grudnia; wysokość; stycznia; ramach; potencjał; wniosek; odtwarzające; całkowitej; kosztów; trzech; upraw; najmniej; złożyć; powierzchni; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »