20 lat ANR

20 lat ANR 2,2 miliona hektarów gruntów, które trafiły w ręce rolników i do przedsiębiorstw rolnych – to efekt dwudziestu lat funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzięki tak realizowanej prywatyzacji powstało ponad 5 tysięcy gospodarstw towarowych, a 300 tysięcy powiększyło swój areał średnio o 5,5 hektara.

O tych i innych sukcesach ANR mówiono podczas wczorajszej jubileuszowej konferencji „Rola ANR w transformacji ustrojowej polskiej wsi – doświadczenia i nowe wyzwania”, zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia instytucji.

Za dotychczasową pracę, w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wszystkim byłym i obecnym pracownikom Agencji podziękował sekretarz stanu Kazimierz Plocke. – Każdemu jubileuszowi towarzyszy ocena. W przypadku Agencji Nieruchomości Rolnych bilans jest bardzo pozytywny, a pracę pracowników w procesie przemian na obszarach wiejskich należy ocenić bardzo wysoko – podkreślił wiceminister przekazując prezesowi Leszkowi Świętochowskiemu list ministra Stanisława Kalemby.

Konferencja była również okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom ANR. Otrzymali oni z rąk wiceministra odznaki honorowe Zasłużony dla rolnictwa.

Kazimierz Plocke odniósł się również do zadań, jakie nadal stoją przed ANR. Najważniejsze z nich, to pełne rozdysponowanie gruntów znajdujących się w Zasobie Skarbu Państwa oraz modelowanie działalności 46 spółek strategicznych, nad którymi Agencja sprawuje nadzór. Ich prawidłowe funkcjonowanie ma szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej, a są wśród nich znane na całym świecie stadniny koni arabskich czystej krwi i perła w koronie – Stadnina Koni Janów Podlaski, słynąca z dorocznej, najstarszej na świecie Aukcji Pride of Poland. W spółkach agencyjnych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym, a często także bezpieczeństwie żywnościowym Polski. Dzisiaj wartość majątku tych spółek to ponad 1,7 mld zł, a zysk za 2011 rok wyniósł ponad 103 mld zł.

W Zasobie pozostaje nadal 1,84 miliona hektarów z tego 1,36 miliona hektarów znajduje się w dzierżawie. To właśnie dzierżawcy, szczególnie na początku transformacji wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za zagospodarowanie państwowych gruntów i dużą część polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Prezes Świętochowski odwołując się do genezy ANR, przypomniał, że powstała ona w odpowiedzi na przemiany ustrojowe zapoczątkowane na przełomie lat 80-tych i 90-tych minionego stulecia, które dotyczyły również polskiej wsi. Przejęcie przez ANR terenów i nieruchomości funkcjonujących jako państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y) miało swoje skutki dla osób tam pracujących. Dlatego, aby zapewnić odpowiednie warunki pracownikom byłych PGR-ów i ich rodzinom, Agencja otrzymała ustawowe narzędzia, które pozwalały na wspieranie tego środowiska. Do 2005 r. na aktywizację zawodową oraz szeroko rozumianą pomoc społeczną Agencja wydatkowała ponad miliard złotych, z tego nieco ponad 1/3 trafiła do Funduszu Pracy.

Od początku swojej działalności Agencja jest instytucją samofinansującą, co oznacza, że nie czerpie środków z budżetu na bieżącą działalność. Wszystkie wypracowane nadwyżki ANR odprowadza do budżetu lub przeznacza na cele wskazane przez rząd, bądź określone ustawowo. Łącznie od 2004 r. Agencja wpłaciła do państwowej kasy prawie 11,3 mld zł.

Galeria zdjęć:

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

20 lat ANR width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; agencja; również; nieruchomości; pracownikom; miliona; hektarów; agencji; które; transformacji; polskiej; gospodarki; ministra; budżetu; rolnictwa; gruntów; roz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »