Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Przedstawiona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego propozycja zmian pozwala na dodatkowe możliwości finansowania inwestycji.

Rozwiązania dotyczą gwarancji do kredytów dla rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.

Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie, większe niż było dotychczas, zakresu operacji i kosztów.

Planowane do udostępnienia środki PROW 2014-2020 na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro do końca 2023 roku mogą utworzyć portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro.

Proponowane zmiany mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/