VI Spotkanie Partnerów Projektu Inno4Grass

 

1

W dniach 21-23 październik odbyło się VI Spotkanie Partnerów Projektu Inno4Grass. Tym razem gościliśmy na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Uppsali w Szwecji. Było to ostatnie spotkanie partnerów projektu, który dobiega końca w tym roku.

3

Inno4Grass jest akronimem istoty projektu o tytule „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”, realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki rolniczej ośmiu krajów Europy (Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji), gdzie użytki zielone stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa istotne znaczenie gospodarcze.

Wielkopolska Izba Rolnicza jest obok Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jednym z dwóch polskich partnerów projektu. Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020 wdrażanego bezpośrednio przez Komisję Europejską i warto podkreślić, że WIR jako jedyna z izb rolniczych w Polsce bierze w nim udział. Zespół projektowy powołany w WIR w celu realizacji projektu składa się z następujących osób: Anna Czerwińska, Kornel Pabiszczak, Andrzej Przepióra, Maria Deresińska.

2

Celem projektu jest zidentyfikowanie i upowszechnienie innowacyjnych praktyk stosowanych w różnych krajach przez rolników gospodarujących na użytkach zielonych. To zupełnie odwrotne podejście do transferu wiedzy i innowacji aniżeli tradycyjna ścieżka wiodąca od uczelni do rolnika. To rolnicy i ich działania są w naszym projekcie innowatorami i inspiratorami dla innych rolników, podmiotów z branży rolniczej i naukowców. Celem spotkania było podsumowanie prac zrealizowanych w ramach projektu oraz zaplanowanie kolejnych działań zmierzających do ich wykorzystania w przyszłości. Ponieważ projekt dobiega końca warto w tym miejscu krótko przedstawić jego wyniki oraz dorobek. Poniżej przedstawiamy zasadnicze „produkty” projektu:

  1. Portery gospodarstw rolnych – w ramach projektu, każdy z partnerów zidentyfikował i opisał 10 gospodarstw rolnych, które wdrażają innowacyjne rozwiązania na użytkach zielonych. W sumie powstało 170 takich portretów gospodarstw z 7 krajów europejskich.
  2. Studia przypadków – 85 z tych gospodarstw i innowacji została opisana szerzej w postaci dogłębnych studiów przypadku, WIR przygotował 4 takie opisy.
  3. Spotkania Praktyka i Nauka – w ramach projektu odbyły się 144 spotkania w gospodarstwach rolnych, w których wzięli udział rolnicy, naukowcy, doradcy i przedstawiciele innych podmiotów związanych z branżą rolniczą. W trakcie spotkań można było naocznie zapoznać się z innowacją wdrażaną w danym gospodarstwie rolnym oraz przeprowadzić na jej temat dogłębną dyskusję. WIR zorganizował 6 takich spotkań.
  4. Streszczenia ze spotkań Praktyka i Nauka – trwałym śladem ze spotkań organizowanych w ramach projektu są ich streszczenia. Dotyczą one samej innowacji jak i dyskusji, która miała miejsce w trakcie spotkania.
  5. Filmy dotyczące innowacyjnych gospodarstw – zrealizowano 104 filmiki dotyczące innowacyjnych gospodarstw oraz innowacji – 14 filmików powstało na bazie polskich gospodarstw, z czego WIR zrealizował 7.
  6. Ulotki techniczne – powstało 48 szczegółowych, technicznych opisów innowacji, w tym 6 polskich.
  7. Powstał podręcznik dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, studentów i doradców w zakresie gospodarowania na użytkach zielonych. Dodatkowo powstała prezentacja w power point ilustrująca w przystępny sposób treści z podręcznika.
  8. W ramach projektu przygotowano zespół osób – moderatorów, których zadaniem jest ułatwianie transferu innowacji pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. Z ramienia WIR takimi osobami są Ania Czerwińska i Andrzej Przepióra.
  9. Powstała agenda badawcza dotycząca gospodarowania na użytkach zielonych, przygotowana na bazie potrzeb wyrażonych przez rolników i dotycząca rozwiązywania konkretnych problemów rolników.
4

Wszystkie produkty projektu już są, lub wkrótce będą dostępne w Internecie. Można ich szukać na następujących portalach:

Wszystkie materiały dotyczące gospodarstw i innowacji w Polsce są dostępne w języku polskim. Streszczenia spotkań Praktyka i Nauka ze wszystkich krajów będą dostępne również w języku polskim. Prezentacja PP została również przetłumaczona na język polski. Materiały dostępne w innych językach projektu można sobie samemu przetłumaczyć przy użyciu aplikacji Google. Bardzo zachęcamy wszystkich zainteresowanych rolników i doradców do przejrzenia tych materiałów. Niewątpliwie mogą one stanowić inspirację do podejmowania innowacyjnych praktyk w Waszych gospodarstwach lub zawierać gotowe rozwiązania Waszych konkretnych problemów.

Wielkopolska Izba Rolnicza wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań projektowych na czas i zgodnie z celami projektu. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się nasz potencjał organizacyjny i merytoryczny w zakresie transferu innowacji w rolnictwie. Jest to szalenie ważne, ponieważ w dzisiejszych trudnych dla rolników czasach wdrażanie nowoczesnych technologii i praktyk będzie decydowało o sukcesie ekonomicznym gospodarstw rolnych. WIR będzie ważnym partnerem w kolejnych projektach tego typu ponieważ finansowanie nauki ze środków unijnych oraz krajowych będzie uzależnione od współpracy naukowców z praktyką rolniczą. Dla nas jest to też ważne ponieważ daje nam okazję do lepszego zaistnienia w środowisku wiejskim jako organizacji nowoczesnej i skierowanej na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarstw rolnych.

Andrzej Przepióra

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: projektu; gospodarstw; ; innowacji; ramach; rolników; dostępne; innowacyjnych; spotkanie; partnerów; spotkań; ponieważ; użytkach; powstało; innych; spotkania; będzie; dotycz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »