shiuz__750 x 100 px_1

Samorząd rolniczych na spotkaniu w MRiRW ws. ASF

1W dniu 17 października 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, odbyło się spotkanie w sprawie planowej zmiany regionalizacji związanej z ASF w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce oraz rozszerzeniem stref i związanych z tym ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes KRIR –Pan Mirosław Borowski, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie: Pan Jan Heichel – Prezese WMIR, Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu WMIR , Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu WMIR oraz indywidualni rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego poszkodowani przez ASF.

Ze strony rządowej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu, Pani Magdalena Zasępa – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW, z Ministerstwa Środowiska – Pani Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Pan Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa oraz Pan Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii i przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.

W trakcie spotkania resort środowiska poruszył następujące problemy.

  1. Odstrzał dzików;
  2. Bioasekuracja myśliwych,
  3. Poszukiwanie padłych dzików.

Minister Golińska poinformowała, że planowany odstrzał dzików został przekroczony w znacznym stopniu i jest on zgodny z zaleceniami Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, Departament Leśnictwa przedstawił szczegółowe informacje dotyczące planu i odstrzału i pozyskania liczebności dzików w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Resort środowiska poinformował, że myśliwi oraz leśnicy, zobowiązani są do intensywniejszego odstrzału na terenach wskazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

W zakresie wymagań bioasekuracji myśliwych zostały określone szczegółowe wytyczne dla myśliwych, które ustalono w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem.

Jak poinformował Polski Związek Łowiecki, z planowanych 160 tys. dzików do odstrzału, na koniec września zrealizowano odstrzał ponad 133 tys. szt. i zakłada się realizację planu odstrzału do końca października.

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli środowiska, powiedział, że zakładane plany nie są adekwatne do stanu faktycznego zwierzyny. Zwierzyna jest źle liczona, stąd wynikają znaczne przekroczenia w realizacji planów.

Ponadto, przekazał informację, że myśliwi nie są zainteresowani odstrzałem dzików ze stref pomarańczowej i czerwonej.

Samorząd rolniczy zawnioskował również o to, żeby za padłe na polu rolnika dziki, koszty utylizacji ponosili lekarze weterynarii, a nie jak to jest w obecnej chwili rolnicy. Ponadto, nie powinno być takiej sytuacji, że odnalezione padłe dziki zabierane są po 2-3 dniach od dnia zgłoszenia.

Wiceprezes KRIR poprał wszystkie przestawione przez kolegów – rolników wniosków. Podniesiono także fakt, że hodowla trzody chlewnej wygasa – szczególnie widać to na terenach, które zostały objęte strefami w związku z wystąpieniem wirusa ASF.

Wiceprezes KRIR zawnioskował do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej o powołanie Zespołu izbowo- ministerialnego, w którego zakresie będzie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących szkód łowieckich i sprawiedliwego ich szacowania. Pani Minister odniosła się pozytywnie do zaproponowanego pomysłu.

Samorząd rolniczy odniósł się negatywnie do Listy Kontrolnej SPIWET dot. ASF. Zdaniem rolników, niektóre z punktów zawartych w wymogach są absurdalne i niepotrzebne, jak np. siatki przeciw owadom, czy ogrodzenia gospodarstw, przed dostaniem się innych zwierząt.

W trakcie spotkania rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego omówili sytuację w swoich gospodarstwach w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa ASF na obszar województwach i koniecznością likwidacji posiadanych stad i zawnioskowali do Sekretarza Stanu w MRiRW Pana Szymona Giżyńskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopki o ponowną weryfikację wniosków i odniesienie się do nich.

 

2 3 4

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; dzików; związku; odstrzału; przedstawiciele; sekretarz; weterynarii; odstrzał; warmińsko-mazurskiej; spotkaniu; wirusa; lekarza; Środowiska; zarządu; rolnicy; województwa; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »