Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA o zmianach w tzw. ustawie o ziemi

screen3 1Panie prezesie, wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zapowiedział ostatnio pracę nad „ewentualnymi zmianami” w ustawie o obrocie gruntami rolnymi. To dobra wiadomość?
Szczepan Wójcik: Jak najbardziej. Obecne przepisy mają juz rok i niestety obarczone są poważnymi wadami. Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA zgłaszała ten problem wielokrotnie. Niestety rzeczowe argumenty musiały ustąpić wyborczej narracji. Rozumiem, że teraz sytuacja jest - powiedzmy - spokojniejsza i otwiera się pole do dyskusji. Tzw. ustawa o ziemi ma co najmniej kilka poważnych wad, których utrzymanie może być znamienne w skutkach dla Skarbu Państwa.

Co ma pan na myśli?
Szczepan Wójcik: Mam na myśli odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu złamania zasady dotrzymywania umów, z tytułu pogwałcenia konstytucyjnie chronionych praw nabytych oraz z tytułu złamania prawa UE. Jeżeli chodzi o złamanie umów i pogwałcenie praw nabytych, chodzi zwłaszcza o sytuacje dzierżawców, którzy powinni móc skorzystać z prawa pierwokupu dzierżawionych gruntów rolnych. Z myślą o przysługującym im prawie niejednokrotnie zaciągnęli oni wielomilionowe kredyty na ustanowienie lub przywrócenie rentowności swoim gospodarstwom. Teraz okazuje się, że państwo polskie wywłaszcza ich z prawa nabytego. Ostateczna decyzja należy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale sam znam przypadki, w których terenowe oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych wyraziły wstępne zgody na sprzedaż, po czym procedury zostały wstrzymane, bo weszła ustawa, a minister nie wydał ostatecznej zgody. Państwo prawa nie działa w ten sposób. Jeżeli w Polsce ma być zachowana pewność obrotu gospodarczego, która jest nieodzownym elementem zachodniej cywilizacji, ta sprawa musi być rozwiązana pozytywnie dla dzierżawców.

A dlaczego ustawa może być niezgodna z prawem UE?
Szczepan Wójcik: Z powodu nadmiernego ograniczenia swobody prawa obywateli państw członkowskich, które jest bardzo słabo uzasadnione. Faktem jest, że rok temu ogromne połacie polskich gruntów czekały na przejście w ręce swoich rzeczywistych właścicieli. Zjawisko tzw. słupów zostało dobrze zdiagnozowane przez obecny rząd, jednak dżumę wyleczono cholerą. Uprawnionymi do bardzo ograniczonych zakupów gruntów rolnych stali się rolnicy indywidualni zdefiniowani w taki sposób, że obcokrajowcy właściwie nie mają szans na zakupy. Chodzi tu o kwestię osobistego prowadzenia gospodarstwa i zamieszkiwania w danej gminie. Wszystko brzmi pięknie, ale tak się po prostu w Unii nie da. To ograniczenie ma charakter dyskryminacji, a oficjalnie jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności w Polsce oraz realizacją konstytucyjnej wartości, jaką rzekomo są drobne gospodarstwa...

Konstytucja rzeczywiście mówi o rodzinnych gospodarstwach…
Szczepan Wójcik: Ale nie o drobnych! Przecież utrzymywanie rozdrobnienia gospodarstw jest absurdem. Mamy potężną konkurencję zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Faworyzując najmniejszych i karcąc największych marnie skończymy.

Co zatem należy zrobić?
Szczepan Wójcik: Po pierwsze uszanować prawa nabyte. Po drugie nie bać się własności prywatnej. Musimy pozwolić na prężnie rozwijanie się dużych gospodarstw, które będą mogły konkurować z najsilniejszymi. Po trzecie musimy poznać długoterminowy plan kształtowania ustroju rolnego w Polsce. Chodzi tu o strukturę własnościową, ale nie tylko. Rolnicy muszą wiedzieć, w którą stronę będą pchani  w momencie, gdy wyschnie strumień środków unijnych. Mam nadzieję, że tym razem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trochę bardziej wsłucha się w głos rolników
i odpowie na rzeczywiste potrzeby, a nie będzie jedynie mówił o konieczności zabezpieczenia polskiej ziemi. Ta będzie bezpieczna także będąc własnością polskich przedsiębiorstw rolnych.

125ml milk

screen3 1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:
komentarz
Prezes od norek
Estera | 2017-04-10 08:41:26 | IP: 79.185.63.*
Dobrze zredagowany artykuł, ponieważ ten prezes nie potrafi mówić po polsku. Poniżej przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=og1wMnEhajs
komentarz
@ Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA o zmianach w tzw. ustawie o ziemi | Aktualności Rolnicze | NowoczesnaFarma.pl
Victoria Vie | 2017-04-03 10:19:17 | IP: 83.11.174.*
Przez zmianę właściciela ziemia narodowości nie traci ! zawsze będzie polską ziemią! może lepiej, korzystniej dla wszystkich użytkowaną, bogatszą w ładne - zadbane budynki gospodarcze i mieszkaniowe, opłacaną dobrymi podatkami, integrującą ludzi nie leniwych , nie zawistnych, nie brudnych i nie z alkoholizowanych jak dotychczas! Prawo Polaków do samostanowienia o sobie dotyczy przede wszystkim ich prawa do stanowienia o swojej własności !!! nie państwowej ! nie spółdzielczej PGR ! ale swojej PRYWATNEJ !!!
Ustrój jest jeden : Wolność ! Równość ! i Święta Własność Prywatna !
Chłopi to nie parasity za których należy myśleć i ich ograniczać nieskończoną ilością przepisów. Nie ma w Polsce obywateli lub prawdziwych ludzi na Świecie - II kategorii. Panie Ministrze rolnictwa i infrastruktury proszę naprawić interpretację przepisów dot. wł. prywatnej chłopów - rolników, żeby nie byli wykorzystywani w walkach politycznych i nie utworzyli rozwścieczonej na ADMINISTRACJĘ grupy wyborców .
komentarz
@ Prezes Fundacji Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA o zmianach w tzw. ustawie o ziemi | Aktualności Rolnicze | NowoczesnaFarma.pl
Gość | 2017-04-03 09:52:51 | IP: 83.11.174.*
"Ustój rolny" co to takiego? i jakim prawem - obywatele z zawodu rolnicy lub właściciele Nieruchomości jaką jest ziemia zostali pozbawieni podstawowego prawa dysponowania własnością prywatną ! Dlaczego prywatny właściciel został pozbawiony prawa decydowania o swoim bycie - "majątku" na który pracował 20 lat i więcej a teraz został wciągnięty w manipulacje - ADMINISTRACYJNE !
Zgody, zgłoszenia, selekcja ludzi, zapytania, podania i wędrówki po urzędach - starych - nowych, kierownikach aktualnych i nieaktualnych, zbieraniu pieczątek, traceniem cennego czasu życia na oczekiwania decyzji w sprawie losu swojej ziemi !!! Nie ma prawa nikt decydować o Świętej własności prywatnej jaką jest ziemia! ANR niech ustala z ministrami co i jak, ale od prywatnego rolnika - WARA! Takie były słowa Pana min. Jurgiela : że ustawy dotyczą obrotu ziemią państwową. Teraz manipuluje się różnymi interpretacjami tych przepisów i podciąga pod nie prywatnych chłopów - robiąc z nich wasali na własnej ziemi !!! Wstyd i otwieranie furtek na nowe korupcyjne zachowania w zdobywaniu pieczątek..., Proszę wyraźnie ogłosić prawo do własności prywatnej. Nie wszyscy są zainteresowani życiem w PGR !

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wójcik:; chodzi; rolnictwa; gruntów; tytułu; ustawie; wsparcia; rolnika; polska; ziemia; jeżeli; rolnicy; rozwoju; polskich; należy; ustawa; których; będą; złamania; prezes;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »