Z okazji Dnia Sołtysa składam Państwu serdeczne gratulacje.

Jednocześnie, w tym szczególnym dniu składam podziękowanie za dotychczasową, wytrwałą działalność. To Państwo jesteście najbliżej ludzi. Jesteście włodarzami wsi i najlepiej znacie sprawy, które nurtują jej mieszkańców. Dbacie o swoje małe ojczyzny, poświęcając czas i uwagę lokalnym problemom, które interesują mieszkańców. Pełnicie też niezwykle istotną rolę w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego, uczestnicząc w sesjach rady gminy i posiedzeniach komisji rady gminy.

W Państwa kompetencjach znajduje się także reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich czy też realizacja uchwał rady gminy dotyczących sołectwa. To niezwykle ważne zadania, które pozwalają kształtować lokalne społeczności i artykułować ich oczekiwania.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia dalszych sukcesów i dochowania wierności zasadom etycznym w tej społecznej misji. Zachęcam jednocześnie do aktywnego włączania się środowiska sołeckiego w wymianę poglądów na temat obecnych zmian, które zachodzą na wsiach oraz do dyskusji na temat kierunków reform przeprowadzanych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

List Ministra z okazji Dnia Sołtysa 2019 Pobierz plik: pdf List Ministra z okazji Dnia Sołtysa 2019

Rozmiar : 0.43MB

 
 Źródło
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 http://www.arimr.gov.pl/