shiuz__750 x 100 px_1

KOWR nie czuje się członkiem spółek wodnych

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, realizując wniosek Walnego Zgromadzenia WIR zgłoszony przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży w sprawie nieuiszczania składek na rzecz spółek wodnych w sytuacji, gdy grunty są we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, skierował pismo w tej sprawie do Dyrektora OT KOWR w Poznaniu.

Z uwagi na fakt, iż obszar działania spółek obejmuje grunty rolników indywidualnych, spółdzielnie produkcyjne, lasy państwowe, oraz grunty po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, obecnie administrowanych w imieniu Skarbu Państwa przez KOWR. Zgodnie ze statutami spółek wodnych – członkiem spółki wodnej jest właściciel lub użytkownik gruntów objętych działalnością spółki, który został przyjęty lub włączony do spółki oraz następca prawny przejmujący prawa i obowiązki członka spółki.

Zgodnie z art. 5 w związku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest następcą Państwowych Gospodarstw Rolnych w sprawowaniu praw i obowiązków właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa. Dlatego też zdaniem rolników członków samorządu rolniczego zasadna wydaje się zapłata składek melioracyjnych do właściwych terytorialnie spółek wodnych.

Jednak KOWR OT w Poznaniu podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym nie jest następcą prawnym PGR w spółkach wodnych wobec czego nie przysługuje mu status członka tych organizacji. W rezultacie nieuprawnionym pozostaje domaganie się przez spółki wodne zapłaty składki członkowskiej przez KOWR. Na potwierdzenie swojego stanowiska KOWR przytoczył wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia sygn. akt I ACa 709/2007. Równocześnie KOWR podaje, że podstawą prawną do partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń wodnych spółek wodnych może być art. 454 ust. 1 ustawy – Prawo wodne.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona, są obowiązane do ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki. Wysokość i rodzaj tych świadczeń oraz terminy ich spełnienia ustala, w drodze decyzji, starosta.

W związku takim stanem prawnym istnieje możliwość wnioskowania przez spółki wodne do starostw o wydanie decyzji, która zobowiąże KOWR do określonych świadczeń na rzecz spółki wodnej.

Zamieszczamy również opracowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą przykładowy wniosek do Starosty w sprawie ustalenia świadczeń na rzecz spółki wodnej. Druk ten nie stanowi obowiązującego wzoru.

Opracowanie Biuro WIR

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: spółki; wodnych; spółek; świadczeń; członkiem; wodnej; sprawie; grunty; skarbu; zgodnie; wsparcia; ; imieniu; rolników; urządzeń; następcą; państwa; państwowych; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »