Zoologia rolnicza T. I (44773)

-> Prasa, książki i poradniki -> Weterynaria


NAZWA: Zoologia rolnicza T. I
OPIS:

 

  • Autor: T. Sulgostowska, A. Bednarek
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2001
  • Liczba stron : 176
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
Spis treści

Od autorów
1. Wybrane zagadnienia zoologii ogólnej ... 13
1.1.Wprowadzenie ... 13
1.2. Zoologia jako nauka biologiczna ... 15
1.2.1. Zoologia rolnicza ... 17
1.2.2. Rozwój nauk zoologicznych ... 19
1.2.3. Udział Polaków w badaniach zoologicznych ... 23
2. Podstawy taksonomii zoologicznej ... 25
2.1. Taksonomia jako dział zoologii ... 25
2.2. Pojęcie i mechanizmy ewolucji ... 29
2.3. Gatunek w biologii ... 32
2.3.1. Specjacja ... 34
2.4. Zasady taksonomii ... 42
2.4.1. Terminologia i nazewnictwo taksonomiczne ... 42
2.4.2. Procedury klasyfikacji taksonomicznej ... 45
2.4.3. Klucze do oznaczania ... 47
2.5. Układ systematyczny królestwa zwierząt ... 48
3. Rozmieszczenie zwierząt na świecie ... 57
3.1.Fauna w biosferze ... 57
3.1.1. Charakter fauny, biomasa i liczba gatunków ... 58
3.1.2. Zasięgi geograficzne zwierząt ... 62
3.1.3. Gatunki reliktowe ... 65
3.1.4. Endemity, gatunki kosmopolityczne i synantropy ... 66
3.1.5. Wikarianty i pseudowikarianty ... 67
3.1.6. Bariery rozprzestrzeniania się fauny ... 68
3.2. Charakterystyka krain zoogeograficznych ... 72
3.2.1. Kraina neotropikalna ... 74
3.2.2. Kraina etiopska ... 76
3.2.3. Kraina palearktyczna ... 78
3.2.4. Kraina nearktyczna ... 80
3.2.5. Kraina orientalna ... 81
3.2.6. Kraina australijska ... 82
3.2.7. Kraina antarktyczna ... 83
3.3. Zoogeografia Polski ... 83
3.3.1. Region europejski. ... 83
3.3.2. Pochodzenie fauny krajowej ... 84
4. Komórki i tkanki zwierzęce ... 89
4.1. Komórki ... 89
4.2. Tkanki ... 93
4.2.1. Tkanka nabłonkowa ... 94
4.2.2. Tkanka łączna ... 97
4.2.3. Krew i limfa ... 102
4.2.4. Tkanka mięśniowa ... 105
4.2.5. Tkanka nerwowa ... 108
5. Budowa i czynności narządów oraz układów zwierząt ... 111
5.1. Budowa ciała zwierząt ... 111
5.1.1. Symetria i budowa ciała ... 111
5.1.2. Pokrycie ciała ... 113
5.2. Układ szkieletowy ... 114
5.2.1. Budowa układu szkieletowego ... 114
5.2.2. Ruch i narządy ruchu ... 120
5.3. Odżywianie i układ pokarmowy ... 125
5.3.1. Sposoby pobierania pokarmu ... 125
5.3.2. Trawienie ... 126
5.3.3. Resorbcja i rozprowadzanie związków odżywczych ... 127
5.3.4. Sposoby pobierania pokarmu i trawienia u różnych grup zwierząt ... 127
5.4. Oddychanie i układ oddechowy ... 138
5.4.1. Oddychanie tlenowe ... 138
5.4.2. Sposoby pobierania tlenu u różnych grup zwierząt ... 139
5.5. Wydalanie i układ wydalniczy ... 144
5.5.1. Wydalanie ... 144
5.5.2. Układ wydalniczy u różnych grup zwierząt ... 145
5.6. Krążenie i układ krążenia ... 150
5.6.1. Funkcje układu krążenia ... 150
5.6.2. Układ krążenia u różnych grup zwierząt ... 154
5.7. Wydzielanie i narządy wydzielnicze ... 158
5.8. Układ nerwowy ... 160
5.8.1. Narządy zmysłowe ... 160
5.8.2. Odbieranie bodźców ... 165
5.8.3. Układ nerwowy u różnych grup zwierząt ... 165
5.9. Narządy i układ rozrodczy ... 167
5.9.1. Układ rozrodczy żeński ... 168
5.9.2. Układ rozrodczy męski ... 168
6. Rozród zwierząt ... 169
6.1. Rozmnażanie bezpłciowe ... 169
6.1.1. Rozmnażanie przez podział ... 169
6.1.2. Pączkowanie ... 170
6.1.3. Rozmnażanie przez zarodniki ... 170
6.1.4. Poliembrionia ... 171
6.1.5. Regeneracja ... 171
6.2. Rozmnażanie płciowe ... 172
6.2.1. Koniugacja ... 173
6.2.2. Zapłodnienie ... 174
6.2.3. Dzieworództwo (partenogeneza) ... 174
6.2.4. Młodorództwo ... 175
6.2.5. Budowa plemników i jaj ... 175
6.3. Zjawiska towarzyszące rozmnażaniu płciowemu wielokomórkowców ... 178
7. Rozwój zwierząt ... 181
7.1. Rozwój zarodkowy ... 181
7.1.1. Etapy i przebieg rozwoju ... 181
7.1.2. Narządy dodatkowe ułatwiające rozwój zarodkowy ... 187
7.2. Rozwój pozazarodkowy ... 190
7.2.1. Typy rozwoju pozazarodkowego ... 190
7.2.2. Przemiana pokoleń ... 190
7.2.3. Stadia larwalne i cykle rozwojowe zwierząt wolno żyjących ... 191
7.2.4. Opieka nad potomstwem ... 196
8. Zwierzęta a środowisko ... 197
8.1. Reakcje organizmu na warunki środowiska ... 197
8.1.1. Światło ... 198
8.1.2. Ciepło ... 199
8.1.3. Wpływ klimatu ... 203
8.1.4. Wpływ warunków glebowych ... 206
8.2. Tolerancja ekologiczna ... 206
9. Związki zwierząt ... 213
9.1. Populacje zwierzęce ... 213
9.1.1. Definicja populacji biologicznej ... 213
9.1.2. Liczebność populacji ... 215
9.1.3. Rozrodczość, śmiertelność i migracje ... 218
9.2. Struktury populacji ... 222
9.2.1. Struktura przestrzenna ... 222
9.2.2. Struktura wiekowa ... 224
9.2.3. Struktura płciowa ... 226
9.2.4. Struktura morfologiczna ... 228
9.2.5. Struktura socjalna ... 228
9.3. Regulacja liczebności populacji ... 231
9.3.1. Mechanizmy regulacyjne populacji ... 232
9.3.2. Strategie populacji ... 233
9.4. Znaczenie populacji w ekosystemie ... 235
9.5. Zastosowanie badań populacyjnych ... 237
9.5.1. Zwierzęta szkodliwe i pożyteczne ... 238
9.5.2. Eksploatacja w ekologii ... 241
9.6. Interakcje między osobnikami i populacjami ... 245
9.6.1. Interakcje wewnątrzpopulacyjne ... 245
9.6.2. Interakcje międzygatunkowe ... 247
Skorowidz łacińskich nazw zwierząt ... 258
Skorowidz polskich nazw zwierząt ... 264
Skorowidz rzeczowy ... 270
Piśmiennictwo ... 291


PRODUCENT: Wydawnictwo SGGW
DOSTĘPNOŚĆ:
SZCZEGÓŁY :
ISBN: 8372441944

Cena: 35 BRUTTO
                         


Koszt transportu: »
Produkt Sprzedaje

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl
X

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl

Email: biuro@ksiegarniarolnicza.pl

Tel: 22 258-55-69
Adres: Dembego 30/32,
02-796 WarszawaZOBACZ NASZE
POZOSTAŁE PRODUKTY »


Tytuł
Targowanie dotyczy artykułu: Zoologia rolnicza T. I (ID: 44773) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Twoja propozycja cenowa:
Tytuł
Pytanie dotyczy produktu: Zoologia rolnicza T. I (ID: 44773) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Pytanie:
ID Produktu:
44773
*
Tytuł:
Zamówienie dotyczy produktu: Zoologia rolnicza T. I (ID: 44773) // NowoczesnaFarma.pl
*
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
cena:
35 BRUTTO
*
ilość:
*
Adres Wysyłki:
Dane do faktury:
*
Uwagi:
Faktura
Produkt wyświetlono: 225
Odbieranie ekologiczna Autor: T. Definicja 213 9.1.1. Populacje 213 9.1. Związki 206 9. Tolerancja 213 9.1.2. 206 8.2. glebowych warunków 203 8.1.4. klimatu Sulgostowska, 199 8.1.3. biologicznej Liczebność Regulacja wiekowa 228 9.3. socjalna 228 9.2.5. morfologiczna 226 9.2.4. płciowa 224 9.2.3. 222 9.2.2. 215 9.1.3. przestrzenna   222 9.2.1. Struktury 218 9.2. migracje śmiertelność Rozrodczość, bodźców Oprawa 160 5.8.2. 66 3.1.5. Charakterystyka 68 3.2. rozprzestrzeniania Bariery 67 3.1.6. pseudowikarianty Wikarianty synantropy 72 3.2.1. kosmopolityczne gatunki Endemity, 65 3.1.4. reliktowe Gatunki 62 3.1.3. zoogeograficznych Podstawy Zasięgi 81 3.2.6. 83 3.3.1. Polski Zoogeografia 83 3.3. antarktyczna 82 3.2.7. australijska orientalna neotropikalna 80 3.2.5. nearktyczna 78 3.2.4. palearktyczna 76 3.2.3. etiopska 74 3.2.2. geograficzne 58 3.1.2. europejski. 32 2.3.1. taksonomiczne nazewnictwo Terminologia 42 2.4.1. Zasady 34 2.4. Specjacja biologii Procedury Gatunek 29 2.3. ewolucji mechanizmy Pojęcie 25 2.2. dział 42 2.4.2. klasyfikacji gatunków świecie liczba biomasa fauny, Charakter 57 3.1.1. biosferze 57 3.1.Fauna Rozmieszczenie taksonomicznej królestwa systematyczny zoologicznej 47 2.5. oznaczania Klucze 45 2.4.3. Region 83 3.3.2. zmysłowe związków 138 5.4.1. oddechowy zagadnienia 127 5.4. trawienia 127 5.3.4. odżywczych rozprowadzanie 138 5.4.2. Resorbcja 126 5.3.3. Trawienie 125 5.3.2. ogólnej 13 1.1.Wprowadzenie 13 1.2. tlenowe 139 5.5. pokarmowy 150 5.6.2. Taksonomia 160 5.8.1. wymiary: twarda, 158 5.8. wydzielnicze Wydzielanie 154 5.7. Funkcje Wybrane 150 5.6.1. treści Od Krążenie 145 5.6. 144 5.5.2. 144 5.5.1. autorów 1. 125 5.3.1. biologiczna Pochodzenie Udział 105 4.2.5. mięśniowa 102 4.2.4. 97 4.2.3. łączna 94 4.2.2. nabłonkowa 93 4.2.1. 108 5. Tkanki 89 4.2. 89 4.1. Polaków tkanki badaniach krajowej nerwowa 19 1.2.3. Odżywianie 113 5.2. 120 5.3. 15 1.2.1. 114 5.2.2. szkieletowego 17 1.2.2. 114 5.2.1. szkieletowy Pokrycie czynności 111 5.1.2. budowa Symetria 111 5.1.1. 111 5.1. układów narządów

Wyszukaj Produkt

*

44807ml milk

5c46e899cb35b Zoologia rolnicza T I [877] 1200
 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »