Tylko do końca roku KGW mają czas na wykorzystanie otrzymanej w 2019 r. pomocy. Rozliczenie wsparcia do 31 stycznia 2020 r.

wycinanki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o terminach, w których koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy na realizację zadań statutowych oraz do jej rozliczenia. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia MIiR z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości  (Dz.U.  poz. 2229 z późn. zm.), koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do:

  • wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r.,
  • rozliczenia przyznanej w 2019 r.  pomocy tj.  złożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy do 31 stycznia 2020 r.

W myśl § 4 ust 2 w/w rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o przestrzeganiu tych terminów. Ich niedotrzymanie spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.

 Źródło
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm KGW Slider 56aa57535d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; restrukturyzacji; modernizacji; wiejskich; gospodyń; §; przyznanej; stycznia; wykorzystania; rolnictwa; wykorzystanie; zobowiązane; końca; których; pomocy.; przypomina; rozporz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »