Szansa na środki finansowe dla rolników sprzedających produkty bezpośrednio z gospodarstwa

Nawet 325 tys. złotych będzie mogła otrzymać grupa minimum 5 rolników, którzy zdecydują się na współpracę w ramach działania PROW „Współpraca”. Znowelizowane właśnie rozporządzenie wprowadza taką możliwość. Jeszcze w styczniu ma zostać ogłoszony termin naboru wniosków. Środki te będą wypłacane w formie ryczałtu i mogą zostać przeznaczone na:

‒ zakupu lub instalacji wyposażenia,

 ‒ zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji,

‒ odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji,

‒ zakupu środków produkcji,

‒ kosztów bieżących.

Aby otrzymać dofinansowane grupa rolników będzie musiała podpisać między sobą umowę regulująca zasady współpracy, rozdziału środków i wskazać lidera, który będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku i jego rozliczenie w ARiMR.

Co ważne rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tych środków muszą spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

- w ramach dostaw bezpośrednich,

– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,

– w ramach rolniczego handlu detalicznego,

– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,

- wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (przetwórstwo rolno-spożywcze).

Grupa musi składać się z minimum 5 rolników. Każdy z nich może produkować i sprzedawać coś innego, np. jajka, warzywa, sery twarogowe, miód, wyroby wędliniarskie. W ramach otrzymanych środków rolnicy mogą założyć i sfinansować stronę internetową do sprzedaży swoich produktów, zakupić samochód chłodnię do ich transportu i sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, zakupić elementy wyposażenia służące do przechowywania, przetwarzania czy pakowania produktów, sfinansować reklamę i promocję tych produktów, sfinansować koszty funkcjonowania grupy. Co ważne, niekoniecznie grupa musi być sprzedawcą tych produktów. Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek tej grupy.

Przypominamy, że Spółka Rol-WIR, prowadzi działalność doradczą, związaną z pozyskiwaniem funduszy unijnych na różne przedsięwzięcia. Służymy pomocą również w zakresie tego działania. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj

Zobacz również: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Kontakt z autorem: a.przepiora@wir.org.pl

Andrzej PrzepióraŹródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: w ramach; środków; zakupu; działalności; produktów; ; będzie; szansa; wyposażenia; produktów; w związku; z realizacją; operacji; ; sfinansować; sprzedawc;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »