Nabór na Premie dla młodych rolników

ARiMR ogłosiła nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Od 29 czerwca do 30 lipca można składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR (Wielkopolski Odział Regionalny ARiMR mieści się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36).

1

 

Premia dla młodego rolnika wynosi 100 tys. złotych i wypłacana jest formie bezzwrotnej dotacji. Pieniądze wypłacane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 80 tys. zł beneficjent otrzymuje po przyznaniu pomocy, drugą w wysokości 20 tys. zł po realizacji założeń biznesplanu.

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • posiada kwalifikacje zawodowe bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha,
  • przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa,
  • nabędzie gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (obecnie to 10,65 ha), a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie (w Wielkopolsce jest to 13.43 ha) oraz nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy otrzymali największą liczbę punktów (przy czym należy uzyskać co najmniej 8 punktów). Wzory wniosków o przyznanie premii dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa arimr.gov.pl.

"Premie dla młodych rolników" finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc. W ubiegłych latach nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem. Środki z dotacji beneficjenci inwestują w maszyny, urządzenia, zakup gruntów lub inwentarza.

W czerwcu i w lipcu trwać będą także nabory na „Restrukturyzacje małych gospodarstw” oraz „Modernizacje”.

Źródło ARMiR
Opracowanie Katarzyna Strzyż

 


 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: młodych; najmniej; rolnych; powierzchni; gruntów; złożenia; premie; wniosków; nabory; gospodarstwie; średniej; wniosku; przyznaniu; pomocy; ; użytków; przyznanie; rozwoju; rol;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »