Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa o kształtowaniu ustroju rolnego

sejm.jpg22 stycznia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Jurgiel (PiS). Projekt dotyczy wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, nie gwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Komisja odrzuciła wnioski: o odrzucenie projektu oraz o przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

 

 

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja skierowała projekt do istniejącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925).

Komisja w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów z druków nr 1925 i 1659. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke oraz prezes Agencji Nieruchomości Rolnych - Leszek Świętochowski.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 2068).

Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on wdrożenia rozwiązań przejściowych na 2014 r. w odniesieniu do systemów wsparcia bezpośredniego, których wprowadzenie przewidują przepisy rozporządzenia (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zmiany w ustawie o płatnościach polegają na dostosowaniu przepisów z uwagi m.in. na decyzję Polski o skorzystaniu z możliwości stosowania przejściowego wsparcia krajowego w sektorze chmielu, tytoniu i skrobi ziemniaczanej.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.

Źródło: sejm.gov.pl

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; projektu; rozwoju; rolnictwa; wsparcia; posiedzeniu; komisja; zmianie; rolnego; kształtowaniu; ustroju; przedstawił; projekt; obszarów; dotyczy; płatnościach; systemów; przep;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »