Kształcenie w szkołach rolniczych – wyzwania i oczekiwania

Kształcenie w szkołach rolniczych – wyzwania i oczekiwania

Pod tym tytułem 17 października br. w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie odbyła się konferencja, mająca na celu podsumowanie zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa rolniczego na tle 25 lat przemian społeczno-gospodarczych i obecności Polski w Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie.

Konferencję rozpoczęły wykłady prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz prof. dr hab. Jacka Przybyła z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z danych, które przedstawione zostały uczestnikom konferencji wynika, że w latach 2002-2012 obserwowany był wzrost globalnej produkcji rolniczej o 16,2%. Dynamiczny rozwój branży rolniczej w połączeniu ze złożonością procesów produkcji w rolnictwie wymusza na producentach rolnych wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Rolnik, który chce sprostać dzisiejszym wymaganiom rynku, skutecznie działać i gospodarować musi posiadać wysoki poziom wiedzy nie tylko biologicznej i przyrodniczej ale również technicznej i ekonomicznej.

1

W obecnym systemie prawnym szkoły rolnicze w Polsce funkcjonują w obrębie zainteresowania dwóch ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W latach 2004-2005 Ministerstwo Rolnictwa opracowało program stworzenia wiodących szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa, jednak większość samorządów powiatowych nie zgodziło się na przejecie szkół działających na ich terenie, tym samym koncepcja szkół ministerialnych nie została w należyty sposób zrealizowana. Utrzymanie na wysokim poziomie szkoły rolniczej często jest zbyt dużym wyzwaniem dla samorządu powiatowego, stąd też wskazywana przez uczestników konferencji, konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie szkolnictwa rolniczego w Polsce. Jednym z możliwych rozwiązań jest stworzenie branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, jako jednostek wiodących obejmujących obszar ponad powiatowy, z pełnym zapleczem do przeprowadzania ćwiczeń, egzaminów zawodowych oraz posiadających bazę noclegową. Wydaje się konieczne także przekazanie zarzadzania szkolnictwem rolniczym powyżej powiatu lub powiazania go z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. W trakcie konferencji zwrócono także uwagę na konieczność akredytacji poszczególnych kierunków kształcenia. Obecnie dopuszcza się funkcjonowanie szkół, które nie posiadają należytego zaplecza sprzętowego, by móc kształcić w kierunkach rolniczych.

2

Zdaniem uczestników konferencji korzystne byłoby także większe ukierunkowanie kształcenia na konkretne branże i specjalizacje, na jakie istnieje aktualnie zapotrzebowanie na rynku. Wyraźnym jest także problem niedoposażenia szkół, co sprawia, że uczniowie nie są należycie przygotowani do realizacji późniejszych zadań. Brakuje kształcenia opartego na nowoczesnej technice. Nowoczesne rolnictwo wymusza wprowadzenie do szkół systemu edukacji dualnej, łączącej naukę teoretyczną z praktyczną. Część tego obowiązku mogą przejąć przedsiębiorcy prowadzący kształcenie praktyczne dla uczniów, należy jednak opracować system, który ich do tego zachęci.

Kolejnym problemem z jakim boryka się szkolnictwo rolnicze jest jego dostępność dla zainteresowanej młodzieży. Dzisiaj jest ona utrudniona przez ograniczoną komunikację. Jednym z rozwiązań byłoby tworzenie silnych ośrodków z pełną bazą noclegową.

W dyskusji dotyczącej przyszłości kształcenia rolniczego w Polsce uczestniczyli m.in. Piotr Walkowski poseł, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Michał Karalus starosta powiatu pleszewskiego, Krzysztof Nosal starosta powiatu kaliskiego oraz Karol Wesołowski nauczyciela szkoły rolniczej Poznań – Golęcin, Jan Kolański absolwent szkoły rolniczej w Marszewie, właściciel i prezes firmy Colian, Tomasz Polak dyrektor marketingu firmy Agro-Rami współpracującej ze szkołą w zakresie kształcenia praktycznego.

Zdjęcia: Monika Wątor
Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Do pobrania:

http://www.wir.org.pl/aktualnosci/ksztalcenie_szkoly_rol/wnioski_marszew.pdf

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolniczej; szkoły; kształcenia; szkół; także; konferencji; rolniczych; rolniczego; szkołach; prezes; kształcenie; rolnictwa; wyzwania; ; rozwiązań; powiatu; wysoki; poziom;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »