shiuz__750 x 100 px_1

Komisja Rolnictwa przyjęła zmiany w projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

logo sejm rpW dniu 16 marca 2016 r. o godz. 15:00 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała dwóch opinii dotyczących rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Opinię „Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przedstawił Marcin Dybowski ze Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Opinię „Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” przedstawił Jerzy Mariak, członek Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych EKOROLNIK w Poznaniu.

W trakcie dyskusji zaproszeni goście zgłosili wiele uwag odnośnie do projektu. Pytano m.in. o: możliwości odzyskiwania ziemi przez byłych właścicieli; o możliwość kupna niewielkich działek przez osoby, które nie są rolnikami, a chcą żyć na wsi; o możliwości przekazywania najbliższym, ale nie-rolnikom, ziemi w darowiźnie czy testamencie; o rzeczywiste możliwości zapobieżenia wykupowi ziemi przez cudzoziemców.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel stwierdził, że ministerstwo jest otwarte na dyskusję, a głównym celem ustawy jest niedopuszczenie do spekulacji i wykupu ziemi przez cudzoziemców w zakresie zgodnym z traktatem akcesyjnym.

Poseł Paulina Hennig-Kloska (N) zgłosiła wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej i skierowanie projektu z druku nr 293 do pracy w podkomisji. Poseł Robert Telus (PiS) zgłosił wniosek przeciwny.

Wnioski nie zostały poddane pod głosowanie, gdyż nie dotyczyły rozpatrywanego punktu porządku dziennego. Zostaną przegłosowane na posiedzeniu w dniu 17 marca br. podczas rozpatrywania rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych – Waldemar Humięcki oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska.

17 marca 2016 o godz. 11:00 Komisja rozpatrzyła informacje Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych oraz prób rozwiązania problemu.

Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Patryk Jaki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest właściwy w sprawach dotyczących egzekucji sądowej, w tym egzekucji prowadzonych wobec rolników. Jest to kompetencja Ministra Sprawiedliwości, niemniej w MRiRW opracowano i przekazano Ministrowi Sprawiedliwości propozycję projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej. Propozycja przewiduje wyłączenie spod egzekucji takich elementów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i z tym związanej liczby zwierząt, które są niezbędne do kontynuowania działalności rolniczej, pomimo wszczętej egzekucji.

Minister Sprawiedliwości powołał zespół do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. W ramach prac zespołu przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowań egzekucyjnych przeciwko rolnikom oraz grupom producentów rolnych. W pracach zespołu planowany jest udział przedstawiciela MRiRW w charakterze eksperta.

W dyskusji zabierali głos rolnicy, wobec których doszło do egzekucji komorniczych. Padli oni ofiarą fałszerstw ze strony firm, z którymi współpracowali. W każdym przypadku wyrok sądowy był dla nich niekorzystny. W ramach egzekucji komorniczej zajmowano im maszyny rolnicze niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej. Posłowie podkreślili konieczność jak najszybszego rozwiązania tego problemu.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała dyskusję po wysłuchaniu na posiedzeniu w dniu 16 marca br. dwóch opinii, dotyczących rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Projektowi zarzucano m.in., że nie dotyczy tylko kwestii związanych z Zasobem, ale także wkracza w prywatną własność i dysponowanie nią. Zwolennicy projektu ustawy podkreślali konieczność działania w interesie polskiej własności ziemi i niedopuszczenia jej wyprzedaży.
W trakcie dyskusji minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel stwierdził, że Polsce potrzebna jest dobra ustawa o ustroju rolnym, ale teraz trzeba zahamować spekulację ziemią.

Komisja rozpatrzyła rządowy projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).
Projektowana ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze.
Komisja odrzuciła zgłoszony na posiedzeniu w dniu 16 marca br. wniosek poseł Pauliny Hennig-Kloski (N) o powołanie podkomisji i skierowanie do niej projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293).

Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na:

  • zwiększeniu z 1 do 2 ha powierzchni nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których nie obejmuje zakaz sprzedaży;
  • przedłużeniu z 10 do 15 lat obowiązku gospodarowania na ziemi zakupionej z Zasobu podczas przetargu ograniczonego;
  • doprecyzowaniu sformułowania, że żądanie nabycia nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych powinno być wyrażone na piśmie;
  • przyznaniu zbywcy gruntu możliwości wystąpienia do sądu o ustalenie ceny nieruchomości, jeśli cena oferowana przez agencję będzie za niska;
  • możliwości wystąpienia o cofnięcie żądania nabycia nieruchomości przez ANR;
  • doprecyzowaniu definicji rolnika indywidualnego;
  • doprecyzowaniu, kiedy nie obowiązuje konieczność dziesięcioletniego posiadania nieruchomości rolnej, przekazanej bliskiemu.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawca – poseł Robert Telus (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski.

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

logo sejm rp
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; ustawy; rolnictwa; projektu; ; własności; sprzedaży; wstrzymaniu; zasobu; rozwoju; rolnej; skarbu; państwa; zmianie; egzekucji; niektórych; posiedzeniu; możliwości; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »