shiuz__750 x 100 px_1

GIORiN w sprawie przesyłek polskich ziemniaków do państw Unii Europejskiej

ziemniaki.jpgW związku z przekazanym w dniu 28 marca br. pismem od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczącym nieprawidłowości związanych z przemieszczaniem przesyłek polskich ziemniaków do państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym nieprawidłowości te dotyczyły głównie braku odpowiednich zaświadczeń, wydawanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, potwierdzających, że przemieszczane ziemniaki są wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) poniżej treść otrzymanego dokumentu.
 
 
Polskie ziemniaki uważane są za stwarzające duże zagrożenie fitosanitarne i są przedmiotem uwagi krajowych służb ochrony roślin wszystkich państw członkowskich UE. Spowodowane jest to najwyższym spośród wszystkich państw UE, nasileniem występowania w Polsce bakterii Clavibacter machiganensis ssp. sepedonicus, która jest organizmem kwarantannowym, podlegającym obowiązkowi zwalczania. Mając na uwadze powyższe, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tj. od 20U4 r., wprowadzono wymóg zaopatrywania wszystkich przesyłek polskich ziemniaków, przemieszczanych do innych państw UE, w zaświadczenia potwierdzające, że ziemniaki te są wolne od bakterii Clavibacter machiganensis ssp. sepedonicus. Niestety, wiele podmiotów dokonuje wywozu polskich ziemniaków z pominięciem obowiązujących wymagań i procedur w tym zakresie. Liczne przypadki nielegalnego wywozu ziemniaków stawiają więc w złym świetle stronę polską i mogą mieć negatywne skutki dla podmiotów działających w sektorze ziemniaka. Istnieje również obawa, że duża liczba zakwestionowań oraz przypadki wykryć tej bakterii w polskich ziemniakach przez służby innych państw UE, mogą skutkować wprowadzeniem przez Komisję Europejską dodatkowych obostrzeń dotyczących warunków wywozu ziemniaków z Polski.
Poniżej została zamieszczona informacja o wymaganiach przy  przemieszczaniu przesyłek polskich ziemniaków do innych państw UE.
 
Zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:
— zostały wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzanego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, oraz

— wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter machiganensis ssp. sepedonicus.
Przesyłki ziemniaków przemieszczane do innych państw UE powinny być zaopatrzone w:
— zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter machiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio
— paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo
— oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który wyprowadza ziemniaki do obrotu oraz kod statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane - w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

Przygotowanie i załadunek ziemniaków odbywa się pod nadzorem pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany jest oficjalną plombą PIORiN.

Informacja o każdej przesyłce ziemniaków, przekazywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do służby ochrony roślin kraju ich przeznaczenia, która przejmuje dalszy nadzór nad przesyłką.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju. Dane kontaktowe jednostek PIORiN znajdują się na stronie internetowej www.piorin.gov.pl .

Redaktor: Małgorzata Jawid  

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

ziemniaki
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: państw; ochrony; roślin; ziemniaków; innych; polskich; ziemniaki; bakterii; inspektora; clavibacter; wojewódzkiego; przesyłek; członkowskich; nasiennictwa; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »