Bezpieczna wieś. Stabilny rozwój obszarów wiejskich

Pod tym tytułem odbyła się w Wysocku Wielkim konferencja skierowana do sołtysów i członkiń kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji działających na terenach wiejskich oraz mieszkańców wsi. W trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa na wsi oraz rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację ich mieszkańców.

Konferencja

Konferencję otworzył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, dziękując za tak liczną obecność na spotkaniu, która świadczy o dużym zainteresowaniem tematem.

Na zaproszenie organizatorów w konferencji udział wzięli: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego, Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Bobrowski Dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego, Sławomir Pietrzak Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych, Piotr Łykowski Dyrektor OT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy, Irena Frąszczak Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ewa Wojtyła Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu i Piotr Walkowski Prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Obecni byli także szefowie instytucji szczebla powiatowego: Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Barbara Trzęsowska Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Andrzej Cieślak Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Tomasz Kozłowski Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy oraz Andrzej Biliński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, a także wójtowie: Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, Sieroszewic Czesław Berkowski i Gminy Sośnie Michał Wilczura, Wiceburmistrz Raszkowa Piotr Rokicki, Wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc Zdzisław Mielczarek oraz Robert Wiśniewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji uczestniczyli również Członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrowskiego.

Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne pierwszy dotyczył środków jakie można pozyskać na rozwój obszarów wiejskich z budżetu województwa wielkopolskiego przy wsparciu środków unijnych. W tym temacie główne założenia przedstawił Krzysztof Grabowski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Marek Beer z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Z programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" w przyszłym roku będzie można uzyskać wsparcie w ramach:

  • IV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin) uczestniczących w Programie, środki o łącznej puli - 2.175.000 zł można przeznaczyć na dofinansowanie niewielkich projektów z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi,
  • II edycji konkursu. "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) uczestniczących w Programie, na dofinansowanie zakupu drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych czy materiałów niezbędnych do promocji wsi, łączna kwota na ten cel to 200.000 zł,
  • otwartego konkurs ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na projekty służące aktywizacji mieszkańców i promocji wsi, kwota na t en cel to 150.000 zł.

Konferencja

Nie zabrakło także przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Okno Południowej Wielkopolski, która swoim zasięgiem obejmuje większość gmin powiatu ostrowskiego. Przy okazji konferencji miała miejsce prelekcja dotycząca inicjatyw jakie zostały zrealizowane w ostatnich trzech latach działalności LGD.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb w kilku słowach nakreślił główne założenia budżetu UE na nową perspektywę finansową czyli lata 2014-2020. Istotną zmianą w stosunku do bieżącej perspektywy jest założenie, że nie wydane środki nie wracają do państw członkowskich, ale zostają w budżecie UE. W nowej perspektywie nie będzie środków na renty strukturalne, zachowane zostaną środki na młodego rolnika oraz na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach. Nowością będą środki na inwestycje w małe gospodarstwa o niewielkiej produkcji i niskich dochodach.

W kolejnej części konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na wsi i działań Komisji Regionalnej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Na zakończenie tej części miało miejsce wręczenie nagród w konkursie "Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy".

Spotkanie było także okazją do rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą na Najlepszego Sołtysa Powiatu Ostrowskiego oraz Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Ostrowskiego.

 

Katarzyna Strzyż
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

bezpieczna wies 1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: dyrektor; wiejskich; konferencji; kierownik; andrzej; agencji; także; środki; powiatu; wielkopolskiego; prezes; rozwoju; bezpieczeństwa; można; środków; konkurs; województwa; zosta;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »