bazar

Wyszukaj Produkt

*

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej OPIS: Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów ...

[więcej informacji » ]

Cena: 71.4 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 299  


Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju OPIS: Walory poznawacze i utylitarne monografii sprawiają, że z jednej strony stanowi ona wkład do budowania teoretycznych podstaw polityki rolnej, z drugiej zaś wyniki te mogą być ...

[więcej informacji » ]

Cena: 47.58 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 271  


Ustawa o ochronie przyrody Komentarz

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Ustawa o ochronie przyrody Komentarz OPIS: Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień, który był zmieniany ...

[więcej informacji » ]

Cena: 136.5 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 264  


Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi OPIS: Podjętym analizom przyświecało kilka celów - przede wszystkim przedstawienie fragmentu współczesnej rzeczywistości kulturowej w Polsce lokalnej. Ponadto - empiryczne przetestowanie funkcjonalności i rozpoznawalności ...

[więcej informacji » ]

Cena: 34.65 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 230  


Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników OPIS: Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia. Rozważania będą prowadzone w kierunku ...

[więcej informacji » ]

Cena: 26.23 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 228  


Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami roln

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami roln OPIS: Prezentowana publikacja jest kompleksowym omówieniem ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ...

[więcej informacji » ]

Cena: 136.5 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 213  


 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »