bazar

Wyszukaj Produkt

*

Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej OPIS: Książka jest pierwszą tego typu monografią na rynku. Porządkuje, opisuje i wyjaśnia problematykę ochrony środowiska, będąc cennym źródłem informacji nie tylko dla „profesjonalnych" prawników - adwokatów, radców prawnych, ...

[więcej informacji » ]

Cena: 29.4 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 249  


Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju OPIS: Walory poznawacze i utylitarne monografii sprawiają, że z jednej strony stanowi ona wkład do budowania teoretycznych podstaw polityki rolnej, z drugiej zaś wyniki te mogą być ...

[więcej informacji » ]

Cena: 47.58 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 201  


Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników OPIS: Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia. Rozważania będą prowadzone w kierunku ...

[więcej informacji » ]

Cena: 26.23 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 188  


Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej OPIS: Publikacja jest interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej perspektywy ...

[więcej informacji » ]

Cena: 36.75 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 176  


Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim OPIS: W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna" i „trwale zrównoważona gospodarka leśna", a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową ...

[więcej informacji » ]

Cena: 98.7 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 164  


Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami roln

-> Prasa, książki i poradniki -> Prawo rolne

NAZWA: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami roln OPIS: Prezentowana publikacja jest kompleksowym omówieniem ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ...

[więcej informacji » ]

Cena: 136.5 BRUTTO
Produkt wyświetlono: 159  


 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »