ARiMR odnosi się do publikacji "Co się dzieje z wnioskami na modernizację gospodarstw z 2018 roku"

Logo ARiMR

Odnosząc się do publikacji portalu topagrar.pl z 19 marca br., pt. "Co się dzieje z wnioskami na modernizację gospodarstw z 2018 roku" (https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/co-sie-dzieje-z-wnioskami-na-modernizacje-gospodarstw-z-2018-roku-nie-uwierzysz/) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 roku (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1371, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawczym).

W przepisach tych wskazane są m.in. terminy rozpatrywania przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach ogłaszanych naborów, w tym uregulowane są kwestie obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy, przedłużenia/wstrzymania biegu terminu bądź przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, Agencja w terminie 90 dni od dnia zakończenia naborów przeprowadziła ocenę wniosków, która miała na celu ustalenie list kolejności przysługiwania pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2018 r., termin na rozpatrzenie wniosku wynosi 14 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Termin rozpatrzenia danego wniosku zależy w ogromnym stopniu od prawidłowego jego wypełnienia oraz jakości dokumentacji towarzyszącej (załączników), którą wnioskodawcy powinni przedstawić ubiegając się o pomoc, zaś - jak pokazuje praktyka - w zdecydowanej większości składane wnioski i załączniki są niekompletne lub wymagają uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W takich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie od Wnioskodawców uzupełnień lub wyjaśnień, co znacznie wydłuża czas weryfikacji wniosków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, ustawodawca w kolejnych nowelizacjach przepisów uwzględnił wprowadzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw beneficjentom, w tym m.in. zmianę przepisów w zakresie dwukrotnej możliwości uzupełniania przez Wnioskodawcę braków w złożonych wnioskach.

Zdarza się również, że wydłużany jest terminu weryfikacji danego wniosku, z uwagi na czas potrzebny do uzyskania niezbędnych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, o czym ARiMR informuje pisemnie ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Jednocześnie, niezależnie od powyższego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje działania, których celem jest skrócenie czasu oczekiwania wnioskodawców na podpisywanie umów i możliwość przystąpienia do realizacji projektów.

 

 Źródło
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm slider logo niebieskie2a slider 2829f94c20
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarstw; rolnictwa; pomocy; rolnych"; terminu; modernizacji; restrukturyzacji; agencja; złożonych; rozwoju; przyznanie; sprawie; publikacji; modernizację; wnioskami; dzieje; ramach; wniosk;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »