Najważniejszym partnerem Agencji jest rolnik

„Aktualne możliwości powiększania i tworzenia gospodarstw rodzinnych" – to temat konferencji zorganizowanej 4 lipca 2012 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Polski Klub Rolnik Farmer Roku, Agencję Nieruchomości Rolnych i Bank BGŻ. Patronat nad nią sprawował Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji uczestniczyli m.in. rolnicy, którzy brali udział w konkursie Rolnik – Farmer Roku i dziennikarze.

Konstytucja RP mówi, że gospodarstwo rodzinne jest podstawą, na której opiera się polskie rolnictwo i dlatego tak ważne jest zagospodarowanie ziemi znajdującej się we władaniu państwapowiedział Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pełnił honory gospodarza spotkania. Ponadto poinformował, że obecnie ministerstwo pracuje nad uruchomieniem kolejnych środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi. Brak kredytów preferencyjnych na zakup ziemi potwierdził Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Finansowania Agrobiznesu Banku BGŻ SA. Zwrócił on uwagę rolnikom, że po roku 2013 nie będzie już kredytów preferencyjnych, a tylko komercyjne i dlatego już teraz powinni przygotowywać się do korzystania z tej formy finansowania umożliwiającej rozwój własnych gospodarstw rolnych. Ponadto zadeklarował gotowość wspólnego wypracowania przez BGŻ, resort rolnictwa i agencje rolne nowych instrumentów finansowania polskiego rolnictwa.

Natomiast Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w swoim wystąpieniu podkreślał, że najważniejszą inwestycją dla rolnika powinna być, i rzeczywiście jest, inwestycja w grunty. Tylko gospodarowanie na odpowiedniej powierzchni pozwala rozwijać gospodarstwo, osiągać lepsze wyniki produkcyjne, wyższą wydajność z hektara, być konkurencyjnym na polskim, a następnie europejskim rynku – podkreślił Prezes ANR. I właśnie taki rolnik jest najważniejszym partnerem Agencji, która w marcu br. wprowadziła nowe, bardzo korzystne zasady sprzedaży gruntów na tworzenie i powiększanie gospodarstw rodzinnych – dodał. Obecnie Agencja organizuje zdecydowanie więcej przetargów ograniczonych niż w latach minionych, a przy ustalaniu powierzchni konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży bierze pod uwagę: strukturę obszarową okolicznych gospodarstw rolnych, zapotrzebowanie miejscowych rolników oraz średnią wielkość powierzchni gruntów rolnych w danym województwie w roku poprzednim ogłoszoną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto optymalne rozwiązania dla rolników ANR wypracowuje wspólnie z organizacjami społecznymi, które najlepiej znają popyt na ziemię na swoim terenie.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Tomasza Zagórskiego, zastępcy dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR, podczas której bardzo szeroko przedstawił obecnie obowiązującą definicję rolnika indywidualnego. Przypomniał m.in., że w świetle niedawno zmienionych przepisów za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Dyskusję zdominował problem pozyskiwania przez rolników środków finansowych oraz stworzenie mechanizmów ułatwiających zakup państwowych gruntów polskim rolnikom.

Prezes ANR Leszek Świętochowski zwrócił uwagę, że działania Agencji determinują dwie daty: 31 grudnia 2013 r. (koniec kredytów preferencyjnych) oraz 1 maja 2016 r. (zniesienie ograniczeń w sprzedaży ziemi cudzoziemcom). Do tego czasu Agencja zamierza w pierwszej kolejności sprzedać maksymalnie dużo gruntów, a pozostałą ziemię z Zasobu związać takimi umowami, żeby dzierżawcy mogli po 2016 r. korzystać z prawa pierwszeństwa w nabyciu dzierżawionych gruntów.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 image gallery?uuid=28ea9a76 101c 48f3 95d1 c4ee53674d0d&groupId=98416&t=134148656image gallery?uuid=0a9a1937 1617 432f 96c4 fc977b137577&groupId=98416&t=134148657image gallery?uuid=80248cf4 22cd 4c89 8a88 f4c1963f66df&groupId=98416&t=134148658image gallery?uuid=35fed088 639f 47de 9489 3d3c32eda127&groupId=98416&t=134148658

 

 Źródło
 Agencja Nieruchomości Rolnych
 http://www.anr.gov.pl

125ml milk

image gallery?uuid=28ea9a76 101c 48f3 95d1 c4ee53674d0d&groupId=98416&t=134148656
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »