Nowy system podziału kontyngentów na import unijnych serów do Kanady

W związku z planowanym wejściem w życie “Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą” (CETA), Kanada planuje rozpocząć proces konsultacji w sprawie przyszłego mechanizmu podziału przewidzianego w/w umową kontyngentu na import sera do Kanady. Zgodnie z umową CETA import serów do Kanady odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach (kontyngenty bezcłowe) przy czym wysokość i zasady podziału tych kontyngentów mają ulec zmianie.

Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi przez „Kompleksową umową gospodarczo-handlową pomiędzy Unią Europejską a Kanadą” dotychczasowy kontyngent na import serów z krajów Unii Europejskiej do Kanady ma wzrosnąć do 17,7 tys. ton rocznie, z czego 16 tys. ton ma przypadać na import wysokojakościowego sera konsumpcyjnego oraz dodatkowe 1,7 tys. ton na import sera przemysłowego (ponadto o dodatkowe 800 ton wzrosnąć ma dotychczasowy kontyngent na import wysokojakościowego sera konsumpcyjnego, jaki przysługiwał krajom UE w ramach wcześniejszych uzgodnień w ramach WTO).

Powyższe kontyngenty mają być wprowadzane stopniowo. W przypadku serów konsumpcyjnych wysokość kontyngentu w pierwszym roku jego obowiązywania ma wynosić 2 667 ton, w drugim – 5 333 ton, w trzecim – 8 000 ton, w czwartym – 10 667 ton, w piątym –13 333 ton, a w szóstym i kolejnych latach – 16 000 ton. W przypadku serów przemysłowych wysokość tych kontyngentów ma rosnąć w następujący sposób: w pierwszym roku – 283 ton, w drugim – 567 ton, w trzecim – 850 ton, w czwartym – 1133 ton, w piątym –1417 ton, a w szóstym i kolejnych latach – 1 700 ton.

Zgodnie z założeniami rządu kanadyjskiego 70% w/w kontyngentów ma przypaść na firmy dotychczas posiadające prawo do importowania serów do Kanady, w okresie przejściowym (wdrażania nowych kontyngentów), a 30% kontyngentów ma być zarezerwowana dla nowych firm zainteresowanych importem serów  do Kanady, po okresie przejściowym co najmniej 10% kontyngentów ma trafiać do nowych firm.

Kanadyjscy producenci i importerzy sera obecni na spotkaniu Delegatury UE w dn. 25 maja br. podkreślali, że opowiadają się za umową CETA, ale jednocześnie będą starać się ochronić krajowe firmy przed negatywnymi skutkami otwarcia rynku. Argumentowali, że w ostatnich dziesięcioleciach udało im się rozbudować produkcję serów w Kanadzie tak, że import tego towaru spadł z ok. 18% do 5%.

W dniu 20 czerwca 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady uruchomiło konsultacje rządu federalnego Kanady z podmiotami kanadyjskimi operującymi na kanadyjskim rynku serów i obejmować one mają konsultacje on-line ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami oraz zamknięte konsultacje z członkami komitetu doradczego przemysłu mlecznego. Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji ma zostać przedstawione na początku jesieni 2016 r., tak aby w dniu 1 października 2016 r. można było ogłosić nabór zgłoszeń firm zainteresowanych uzyskaniem w/w kontyngentu i od 1 stycznia 2017 r. rozpocząć import serów wg nowych zasad.

 

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym zagraniczni producenci serów i ich eksporterzy do Kanady. Opinie / wnioski / sugestie w tej sprawie należy składać za pomocą formularza (feedback form), dostępnego na specjalnie w tym celu uruchomionej stronie rządowej (zakładka „How do I comment?"; przed wypełnieniem formularza zalecane jest zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi w zakładce „Toolkit"): http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/ceta-aecg/tariff_origin-contingents_origines.aspx?lang=eng

 

Dodatkowe informacje i materiały mogą być przesyłane do Wydziału Polityki Kontroli Handlu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanady na adres poczty elektronicznej: CETA.Quotas@international.gc.ca lub pocztą na adres:

Trade Controls Policy Division (TIC)

Global Affairs Canada

125 Sussex Drive,

Ottawa, ON K1A 0G2

Canada

 

Opinie / wnioski / sugestie należy przesyłać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanady w terminie do 21 lipca 2016 r.

 

Informujemy również, iż w związku z rozpoczęciem w/w konsultacji Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Ottawie wystąpiło z inicjatywą przeprowadzenia spotkania ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanady z przedstawicielami Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Ottawie oraz zainteresowanych krajów członkowskich. Spotkanie takie odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r. w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Ottawie i służyć ma przedstawieniu stanowisk krajów członkowskich UE w tej sprawie bezpośrednio ekspertom Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanady.

 

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: import; kanady; serów; ; zagranicznych; kontyngentów; ministerstwa; podziału; umową; nowych; europejskiej; wysokość; konsultacje; konsultacji; sprawie; zainteresowanych; konty;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »