MSC pierwszym programem certyfikacji ryb i owoców morza uznanym przez GSSI

Marine Stewardship Council (MSC) jest pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi
w zakresie wiarygodności i rygoru.


Model oceny GSSI opiera się na wytycznych dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (UN FAO) i obejmuje międzynarodowe wskaźniki skuteczności
w zakresie administracji, zarządzania operacyjnego, identyfikowalności w łańcuchu dostaw oraz audytu. Powstał
w wyniku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorstwami międzynarodowymi, niezależnymi ekspertami oraz organizacjami rządowymi i międzynarodowymi. Uznanie zgodności z tym modelem oceny wymagało drobiazgowych analiz działań prowadzonych przez MSC, obejmowało również szczegółowe konsultacje z interesariuszami.


Program MSC spełnia wszystkie kluczowe kryteria standardu GSSI, jak również 63 dodatkowe kryteria odnoszące się do kwestii takich, jak połowy głębinowe, wrażliwe ekosystemy morskie oraz gromadzenie danych w celu wykazania wpływu. Jest to pierwszy międzynarodowy program standardów dla zrównoważonych połowów dziko żyjących gatunków ryb i owoców, który został uznany przez GSSI.


Jak mówi CEO MSC Rupert Howes, „MSC proponuje oparty na danych i dowodach naukowych program uznawania zrównoważonych praktyk połowowych na świecie, nagradzający dotychczas stosowane dobre praktyki oraz stymulujący rzeczywiste zmiany w skali globalnej. Uznanie ze strony GSSI potwierdza rygor i wiarygodność certyfikacji MSC. Każdy konsument dokonujący zakupu ryb i owoców morza z certyfikatem MSC może być pewien, że pochodzą one z rybołówstwa stosującego najlepsze na świecie praktyki zarządzania rybołówstwem”.


Dr David Agnew, Dyrektor ds. Nauki i Standardów MSC dodaje: „MSC z zadowoleniem przyjęło gruntowną kontrolę naszych procesów oraz warunków certyfikacji, co było wymagane w celu uzyskania uznania GSSI. Kontrola ze strony neutralnych ekspertów, niezależność, przejrzystość, bezstronność oraz konsultacje z interesariuszami są kluczowymi wartościami MSC i naszego zaangażowania na rzecz stałego doskonalenia. Dzięki temu Standardy MSC mogą pozostać wiodącymi standardami na świecie.”


„MSC pomyślnie zakończyło proces Oceny Zgodności z modelem GSSI, co podkreśla jak ważne jest, stosowanie się do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym instrumentów, takich jak Wytyczne dotyczące znakowania FAO.” – mówi Audun Lem, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki i Gospodarki w dziedzinie Rybołówstwa i Rolnictwa UN FAO. – „Proces oceny GSSI wykazał zalety różnych typów schematów certyfikacji MSC i zachęcamy innych, by wzięli przykład
z MSC.”


Kolejne potwierdzenie wiarygodności
Oprócz zgodności z modelem GSSI, MSC jest jedynym programem certyfikacji połowów dziko żyjących ryb, który jest w pełni kwalifikowanym członkiem ISEAL, Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji
i znakowania, który wymaga zgodności z cieszącym się wysokim szacunkiem Kodeksem Wyznaczania standardów, ich potwierdzania oraz monitorowania wpływu.
MSC podejmuje również regularne konsultacje oraz rewizje swoich procedur, zapraszając interesariuszy do wniesienia opinii oraz odpowiadając na nie, na przykład w ramach Rady Interesariuszy MSC oraz Komitetu Doradztwa Technicznego. Grupy te reprezentują szeroki przekrój osób i podmiotów z branży rybnej, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowej.


Herman Wisse, Dyrektor Programowy GSSI, stwierdza: „Pomyślne zakończenie Procesu Oceny Zgodności z modelem GSSI jest kamieniem milowym w zapewnianiu wiarygodności certyfikatów ryb i owoców morza. Nasza wspólna praca na rzecz bardziej zrównoważonych połowów wymaga solidnych i wiarygodnych certyfikatów zgodnych z Wytycznymi UN FAO.”


Pełny Raport badania zgodności GSSI dla MSC jest dostępny na ourgssi.org >
Dowiedz się więcej, jak MSC wdraża najlepsze praktyki >
Blog: MSC a inne znaki ekologiczne ryb i owoców morza >Dodatkowe informacje
O Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI):
GSSI (Światowa Inicjatywa na rzecz Zrównoważonych Ryb i Owoców Morza) to globalna platforma i partnerstwo firm z branży rybnej, organizacji pozarządowych, ekspertów, organizacji rządowych i międzyrządowych. Misją GSSI jest zapewnienie wiarygodności dostaw i promocji certyfikowanych ryb i owoców morza, jak promocja doskonalenia schematów certyfikacji ryb i owoców morza.
Proces Oceny Zgodności z modelem GSSI (GSSI’s Global Benchmark Tool), oparty jest na międzynarodowych dokumentach referencyjnych FAO, identyfikuje i rozpoznaje solidne i wiarygodne schematy certyfikacji oraz wspiera doskonalenie innych programów certyfikacji. Proces badania zgodności jest otwarty dla wszystkich schematów certyfikacji. GSSI uznaje schematy, które przeszły przez proces oraz są zgodne ze wszystkimi Kluczowymi Kryteriami Standardu GSSI (GSSI Essential Components). Ponad 20 detalistów, producentów, handlowców oraz firm świadczących usługi dotyczące żywności na świecie zaangażowało się już do uwzględniania wyników Procesu badania zgodności ze Standardem GSSI w swoich bieżących działaniach.
By uzyskać więcej informacji na temat zgodności z GSSI skontaktuj się z secretariat@ourgssi.org  lub odwiedź ourgssi.org.


O MSC
MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację
w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.


Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia. www.msc.org/pl
Już ponad 250 grup rybackich z ponad 30 krajów świata posiada certyfikat MSC, a blisko kolejnych 100 przechodzi obecnie proces certyfikacji. Programem objętych jest już 10% światowych połowów. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już w ponad 21 500 produktach w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce dostępnych jest już blisko 400 produktów, które można znaleźć w pierwszej w Polsce wyszukiwarce ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów.
 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: zgodności; owoców; certyfikacji; zrównoważonych; programem; modelem; organizacji; praktyki; całym; który; proces; świecie; badania; schematów; organizacjami; konsultacj;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »