shiuz__750 x 100 px_1

Higiena w pasiece (44753)

-> Prasa, książki i poradniki -> Pszczelarstwo


NAZWA: Higiena w pasiece
OPIS:

Autor: Barbara Tomaszewska, Paweł Chorbiński Rok wydania: 2009 Liczba stron: 168 Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm ISBN: 978-83-09-99014-7

Słowo „higiena" pochodzi z języka greckiego i oznacza czynności zmierzające do zachowania zdrowia i zapobiegania cho­robom. Przez pojęcie higieny w pasiece rozumiemy pewne czynno­ści, które zapobiegają powstawaniu, przenoszeniu i rozprzestrze­nianiu się chorób pszczół dorosłych i czerwia. Pojęcie to obejmu­je również cały zespół czynności mających na celu utrzymanie po­rządku i czystości na terenie pasieczyska, magazynów i pracowni pszczelarskich. Szeroko rozumiane wymogi higieny dotyczą tak­że produktów pozyskiwanych od pszczół, a także higieny osobistej pszczelarza.

Zdrowe rodziny pszczele zapewniają pszczelarzowi go­dziwy zarobek uzyskiwany ze sprzedaży produktów pasiecznych, głównie miodu. Zdrowe rodziny pszczele, to także rodziny silne, które, niezależnie od swoich możliwości produkcyjnych w zakresie pozyskiwanego od nich miodu, zapewniają wysokie plony w polu, sadzie i ogrodzie jako zapylaczki entomofilnych roślin uprawnych.

Zagadnieniu utrzymywania silnych i wydajnych rodzin pszczelich poświęca się wiele uwagi i wciąż poszukuje nowych, doskonalszych metod zapewniających większą ich produkcyjność.
Z tych względów dużo uwagi poświęca się także zagadnieniom związanym ze zdrowotnością rodzin pszczelich, zapobieganiu chorobom, a zwłaszcza chorobom zaraźliwym, w czym niemałe znaczenie mają czynności związane z szeroko pojętą higieną pa­sieczną.

Spis treści

1. Wstęp 7

2. Ogólne wiadomości o chorobach pszczół 8

2.1. Istota i przyczyny chorób pszczół  9

2.2. Mechanizmy odpornościowe u pszczół 11

2.3. Mechanizmy fizjologicznej odporności wewnętrznej 12

2.4. Objawy wzbudzające podejrzenie wystąpienia chorób pszczół 15

2.5. Zatrucia pszczół 21

2.6. Stosowanie środków leczniczych u pszczół 23

3. Rodzaje i metody odkażania w pasiece 27

3.1. Odkażanie metodami fizycznymi 29

3.2. Odkażanie metodami chemicznymi 30

3.3. Środki chemiczne niszczące pasożyty i szkodniki  32

4. Środki odstraszające pszczoły 33

5. Wybrane uregulowania prawne w zakresie zapobiegania zaraźliwym

chorobom pszczół oraz ich zwalczania 34

6. Dokumentacja pasieczna 40

7. Znaczenie ilości i jakości pokarmu w pojawieniu się chorób pszczół 42

7.1. Miód 42

7.2. Syrop cukrowy 44

7.3. Syropy inwertowane 45

7.4. Spadź 48

7.5. Pyłek kwiatowy, pierzga i namiastki pyłku 49

8. Lokalizacja i higiena pasieczyska 54

9. Higiena poideł 60

10. Higiena uli i sprzętu pasiecznego 63

11. Higiena plastrów 69

12. Higiena magazynów i pracowni pszczelarskich 74

13. Biologia i zwalczanie szkodników pasiecznych 77

13.1. Grzyby (Fungi) 77

13.2. Motyle (Lepidoptera) 77

13.2.1. Barciaki 78

13.2.1.1. Zapobieganie inwazji barciaków 80

13.2.1.2. Metody zwalczania barciaków 82

13.2.1.2.1. Metody fizyczne 82

13.2.1.2.2. Metody chemiczne 83

13.2.1.2.3. Metody biologiczne 86

13.2.2. Zmierzchnica trupia główka 87

13.3. Chrząszcze (Coleoptera) 88

13.4. Błonkoskrzydłe (Hymenoptera) 92

13.5. Ptaki (Aves)  96

13.6. Ssaki (Mammalia) 97

13.7. Inni „goście" w pasiece 99

14. Zabezpieczenie pszczół przy przewozach 100

15. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnozowaniu chorób pszczół 102

16. Diagnostyczna wartość osypu zimowego 106

17. Bezpieczeństwo i higiena pracy pszczelarza 111

17.1. Użądlenia przez pszczoły 113

17.1.1. Pierwsza pomoc przy użądleniach 118

17.1.2. Odpowiedzialność właścicieli pasiek z tytułu pożądlenia 119

17.2. Użądlenia przez osy i trzmiele 121

17.3. Oparzenia przy odkażaniu uli i sprzętu pasiecznego 123

17.4. Apteczka pszczelarza 124

18. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji miodu 126

19. Wymagania weterynaryjne związane z handlem i importem miodu 131

20. Wymogi higieny w zakresie pozyskiwania oraz przechowywania innych produk­tów pasiecznych133

20.1. Pyłek kwiatowy i pierzga 133

20.2. Wosk 136

20.3. Propolis (kit pszczeli) 138

21. Piśmiennictwo 141

22. Wykaz niektórych aktów prawnych obowiązujących w Polsce 144


PRODUCENT: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
DOSTĘPNOŚĆ:
SZCZEGÓŁY :
ISBN: 9788309990147

Cena: 33 BRUTTO
                         


Koszt transportu: »
Produkt Sprzedaje

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl
X

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl

Email: biuro@ksiegarniarolnicza.pl

Tel: 22 258-55-69
Adres: Dembego 30/32,
02-796 WarszawaZOBACZ NASZE
POZOSTAŁE PRODUKTY »


Tytuł
Targowanie dotyczy artykułu: Higiena w pasiece (ID: 44753) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Twoja propozycja cenowa:
Tytuł
Pytanie dotyczy produktu: Higiena w pasiece (ID: 44753) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Pytanie:
ID Produktu:
44753
*
Tytuł:
Zamówienie dotyczy produktu: Higiena w pasiece (ID: 44753) // NowoczesnaFarma.pl
*
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
cena:
33 BRUTTO
*
ilość:
*
Adres Wysyłki:
Dane do faktury:
*
Uwagi:
Faktura
Produkt wyświetlono: 314
miodu 126 19. Wymagania weterynaryjne handlem importem miodu 131 20. pozyskiwania innych produk­tów pasiecznych133 20.1. kwiatowy 133 20.2. 136 20.3. pszczeli) pozyskiwania, 138 21. Piśmiennictwo 141 22. niektórych aktów prawnych obowiązujących Polsce 144 PRODUCENT: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze Leśne DOSTĘPNOŚĆ: SZCZEGÓŁY NAZWA: Autor: Barbara Dokumentacja użądleniach przewozach 100 15. badań laboratoryjnych diagnozowaniu pszczół 102 16. Diagnostyczna wartość zimowego 106 17. Bezpieczeństwo pszczelarza 111 17.1. Tomaszewska, pszczoły 113 17.1.1. Pierwsza 118 17.1.2. 124 18. Odpowiedzialność właścicieli pasiek tytułu pożądlenia 119 17.2. trzmiele 121 17.3. Oparzenia odkażaniu pasiecznego 123 17.4. Apteczka pszczelarza pasieczna 40 7. zaraźliwym chorobom zwalczania 34 6. miodu, sprzedaży pasiecznych, głównie miodu. Zdrowe pszczele, silne, które, niezależnie swoich możliwości produkcyjnych zdrowia pozyskiwanego wysokie zarobek sadzie ogrodzie zapylaczki entomofilnych roślin uprawnych. Zagadnieniu utrzymywania silnych wydajnych zachowania pszczelich zmierzające wciąż poszukuje uzyskiwany go­dziwy doskonalszych które powstawaniu, zapobiegają dorosłych czerwia. Pojęcie obejmu­je również zespół mających utrzymanie po­rządku czystości terenie pasieczyska, czynno­ści, pszczelarzowi pszczelarskich. Szeroko rozumiane wymogi dotyczą tak­że rozumiemy pozyskiwanych pszczół, pojęcie osobistej pszczelarza. Zdrowe cho­robom. pszczele nowych, zapewniających rozprzestrze­nianiu języka Objawy wzbudzające podejrzenie wystąpienia 15 2.5. Zatrucia 21 2.6. Stosowanie środków leczniczych Rodzaje metody odkażania pasiece 27 3.1. pochodzi wewnętrznej fizycznymi 29 3.2. chemicznymi 30 3.3. „higiena" ISBN: 978-83-09-99014-7 Słowo niszczące pasożyty szkodniki  32 4. odstraszające pszczoły 33 5. Wybrane uregulowania prawne 12 2.4. odporności większą szeroko produkcyjność. Z względów zagadnieniom związanym zdrowotnością pszczelich, zapobieganiu chorobom, zwłaszcza chorobom zaraźliwym, niemałe znaczenie oznacza pojętą fizjologicznej higieną pa­sieczną. Spis treści 1. Wstęp 7 2. Ogólne wiadomości chorobach pszczół 8 2.1. Istota przyczyny pszczół  9 2.2. greckiego odpornościowe 11 2.3.

Wyszukaj Produkt

*

44787ml milk

5c46e89fb4962 Higiena w pasiece [809] 1200
 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »