Fizjologia roślin (44726)

-> Prasa, książki i poradniki -> Ogrodnictwo


NAZWA: Fizjologia roślin
OPIS: Autor: pod red. Moniki Kozłowskiej Rok wydania: 2007 Liczba stron: 544 Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm ISBN: 978-83-09-01023-4

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił dynamiczny rozwój nauk biologicznych, w tym fizjologii roślin. Postęp w tej dyscyplinie biologii jest związany z rozwojem technik eksperymentalnych na poziomie molekularnym, z metodami nieinwazyj­nego badania roślin, a także z wykorzystaniem mutantów o ściśle określonej eks­presji genów lub z blokowaniem wyznaczonego genu. Systematycznie dostarcza­na jest nowa wiedza na temat funkcjonowania roślin, przebiegających w nich procesów fizjologicznych i mechanizmów regulacji, z uwzględnieniem oddziaływań środowiska. Poza aspektem poznawczym, wiedza ta stanowi także przyrodnicze podstawy nauk stosowanych, tj. szeroko pojętego rolnictwa z produkcją warzyw i owoców, a także roślin zbożowych i pastewnych. Jest też istotna w gospodarowa­niu zasobami leśnymi, w pielęgnacji drzewostanów, w kształtowaniu terenów zie­leni i ochronie roślin. Osiągnięcia fizjologii roślin będą miały coraz większe znacze­nie w rolnictwie ekologicznym, produkcji roślin o najwyższej wartości biologicznej oraz w zrozumieniu mechanizmów adaptacji roślin do zmieniających się warunków środowiska.

Niniejszy podręcznik zawiera wiedzę podstawową z zakresu fizjologii roślin, ale jednocześnie uwzględnia jej powiązania z dyscyplinami w zakresie nauk rolniczych i leśnych, a częściowo także technicznych. Jest dostosowany do realizacji przedmio­tu fizjologia roślin, z uwzględnieniem ekofizjologii, fizjologii roślin drzewiastych i fi­zjologii plonowania. Ponieważ te przedmioty są realizowane w stosunkowo ograni­czonym zakresie godzinowym, stąd wiele zagadnień podano w sposób uproszczony, tylko z niezbędnymi danymi. Natomiast niektóre informacje ogólne zostały celowo powtórzone w rozdziałach, celem lepszego zrozumienia opisywanych zjawisk. Każ­dy rozdział kończy się wykazem literatury źródłowej, natomiast na końcu książki zamieszczono wykaz piśmiennictwa podstawowego.

Prezentowany podręcznik jest adresowany w głównej mierze do studentów kie­runków przyrodniczych uczelni profilowanych (rolniczych, rolniczo-technicznych, przyrodniczych i innych) oraz wyższych uczelni zawodowych. Książka powstała z my­ślą przede wszystkim o studentach rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony śro­dowiska, architektury krajobrazu i biotechnologii. Na tych kierunkach studiów fi­zjologia roślin stanowi przedmiot kształcenia podstawowego, w którego zakres wchodzi nie tylko ściśle teoretyczna wiedza, ale również powiązania fizjologii roślin z naukami stosowanymi, elementy ekofizjologii, biologiczne podstawy plonowania i oddziaływania procesów fizjologicznych na jakość materiału roślinnego. Ze wzglę­du na odniesienia do aktualnych osiągnięć nauk biologicznych, podręcznik może zainteresować również doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania nad roślinami uprawnymi, zagospodarowaniem i kształtowaniem środowiska leśnego ora/ ekosystemów naturalnych. Treści zawarte w książce mogą stanowić uzupełnienie wiedzy z przedmiotów pokrewnych, traktujących o roślinach wyż­szych, zwłaszcza użytkowych.


PRODUCENT: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
DOSTĘPNOŚĆ:
SZCZEGÓŁY :
ISBN: 9788309010234

Cena: 79 BRUTTO
                         


Koszt transportu: »
Produkt Sprzedaje

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl
X

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl

Email: biuro@ksiegarniarolnicza.pl

Tel: 22 258-55-69
Adres: Dembego 30/32,
02-796 WarszawaZOBACZ NASZE
POZOSTAŁE PRODUKTY »


Tytuł
Targowanie dotyczy artykułu: Fizjologia roślin (ID: 44726) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Twoja propozycja cenowa:
Tytuł
Pytanie dotyczy produktu: Fizjologia roślin (ID: 44726) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Pytanie:
ID Produktu:
44726
*
Tytuł:
Zamówienie dotyczy produktu: Fizjologia roślin (ID: 44726) // NowoczesnaFarma.pl
*
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
cena:
79 BRUTTO
*
ilość:
*
Adres Wysyłki:
Dane do faktury:
*
Uwagi:
Faktura
Produkt wyświetlono: 243
lepszego biotechnologii. rolnictwa, ogrodnictwa, zostały leśnictwa, ochrony śro­dowiska, innych) opisywanych zrozumienia mierze końcu książki zamieszczono piśmiennictwa podstawowego. Prezentowany adresowany głównej źródłowej, literatury wykazem natomiast studiów studentów kie­runków kończy rozdział profilowanych (rolniczych, Każ­dy zjawisk. rolniczo-technicznych, kierunkach wiedza, fi­zjologia pokrewnych, środowiska leśnego ekosystemów naturalnych. Treści zawarte książce stanowić uzupełnienie wiedzy przedmiotów traktujących zagospodarowaniem roślinach wyż­szych, zwłaszcza użytkowych. PRODUCENT: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze Leśne DOSTĘPNOŚĆ: SZCZEGÓŁY kształtowaniem uprawnymi, przedmiot plonowania kształcenia podstawowego, którego zakres wchodzi teoretyczna informacje naukami stosowanymi, elementy biologiczne oddziaływania roślinami jakość materiału roślinnego. wzglę­du odniesienia aktualnych osiągnięć zainteresować doktorantów pracowników naukowych prowadzących ogólne ograni­czonym niektóre środowiska. eks­presji genów blokowaniem wyznaczonego Systematycznie dostarcza­na funkcjonowania przebiegających regulacji, oddziaływań aspektem mutantów poznawczym, przyrodnicze stosowanych, szeroko pojętego rolnictwa produkcją warzyw owoców, zbożowych pastewnych. określonej wykorzystaniem gospodarowa­niu nastąpił NAZWA: Autor: pod Moniki Kozłowskiej Rok wydania: 2007 Liczba stron: 544 Oprawa wymiary: miękka, mm ISBN: 978-83-09-01023-4 W ostatnich dziesięcioleciach dynamiczny nieinwazyj­nego rozwój Postęp dyscyplinie biologii związany rozwojem technik eksperymentalnych poziomie molekularnym, metodami istotna zasobami Natomiast fi­zjologii dyscyplinami rolniczych leśnych, częściowo technicznych. dostosowany realizacji przedmio­tu fizjologia drzewiastych plonowania. jednocześnie Ponieważ przedmioty realizowane stosunkowo godzinowym, zagadnień podano sposób uproszczony, niezbędnymi danymi. uwzględnia zakresu leśnymi, rolnictwie pielęgnacji drzewostanów, kształtowaniu terenów zie­leni ochronie Osiągnięcia będą miały większe znacze­nie ekologicznym, podstawową produkcji najwyższej wartości biologicznej zrozumieniu adaptacji zmieniających warunków środowiska. Niniejszy zawiera wiedzę

Wyszukaj Produkt

*

44760ml milk

5c46e8a928df0 Fizjologia roslin [784] 1200
 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »