Europa stawia na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów. Otrzymamy bowiem na realizację WPR 2014 - 2020 aż 42,4 mld euro, czyli o 8% więcej niż na poprzednie siedem lat - wówczas mieliśmy do dyspozycji 39,2 mld euro. Jest to tym ważniejsze, że przecież budżet UE na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014 - 2020 jest niższy o 12% niż w poprzednich siedmiu latach. Skuteczne wykorzystanie przyznanego Polsce budżetu będzie dużym wyzwaniem.

Na budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020 składają się środki na dopłaty bezpośrednie - 23,7 mld euro oraz PROW 2014 - 2020 - będzie ich 18,7 mld euro, w tym  znajduje się 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, które przekazane zostanie z funduszu przeznaczonego na Politykę Spójności.

W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawienie konkurencyjności sektora rolnego. Zgodnie z celami strategii ?Europa 2020? oraz ogólnymi celami Wspólnej Polityki Rolnej PROW 2014-2012 będzie realizował sześć priorytetów, z których każdy ma swój  tzw. obszar interwencji.

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw  rolnych;
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  i leśnictwa;
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
  6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko towar wyprodukować. Rolnik musi zadbać o  najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i  znaleźć klienta. Zatem nie wystarczy nabyć nowy ciągnik czy maszynę, trzeba mieć innowacyjny pomysł i stale  mieć na uwadze wymogi środowiska naturalnego, a nawet klimatu. Nic zatem dziwnego, że w PROW 2014 - 2020 szczególnie dużą uwagę poświęca się problemowi transferu wiedzy i innowacji, a wyrazem tego jest wpisanie tych zagadnień wpisano jako pierwszego priorytetu nowego programu. Przewiduje się w nim np. wspieranie grup operacyjnych skupionych wokół konkretnych projektów innowacyjnych czy udzielanie pomocy na podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolno-spożywczym, która przyczyni się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.

Wspierane będą również innowacyjne inicjatywy dotyczące w szczególności pilotażowych wdrożeń nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym, w których brać będą udział rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy czy przedsiębiorcy.

Planowane są także m.in. inwestycje w projekty poszerzające zasób wiedzy rolników, prezentujące najlepsze praktyki innowacyjne, przewiduje się również dofinansowanie działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych.

Innowacyjność będzie jednym z ważnych elementów przy udzielaniu pomocy w ramach działań PROW 2014 - 2020. I tak np. przy przyznawaniu wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych brane pod uwagę będzie szereg aspektów: poprawa konkurencyjności, rentowności, wpływ na ekologię czy innowacyjność.

W ramach nowego PROW promowana ma być  innowacyjność w produkcji żywności. W tym celu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, utworzona zostanie Krajowa sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) finansowana ze środków Pomocy Technicznej ? która będzie ogniwem tworzonego europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Będzie to platforma ułatwiająca współpracę naukowców, doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji w rolnictwie.

Pełne uruchomienie Programu nastąpi w 2016 roku. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka ogrom pracy, ale jest na to dobrze przygotowana. Wszystko też wskazuje, że nasi rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenów wiejskich będą potrafili skorzystać z wielkiej i być może już niepowtarzalnej szansy skorzystania ze wsparcia z PROW 2014-2020, bo wiele wskazuje, że w przyszłości aż tylu środków Polska nie zdoła uzyskać.

Autor: Joanna Żółkowska DKS ARiMR

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będzie; wiedzy; innowacji; obszarach; zostanie; będą; pomocy; poprawa; ramach; wiejskich; ; wspólnej; rolnictwie; innowacyjne; polityki; rolnej; budżet; obszarów; wiejskich; któ

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »